KRK – Počinje javna rasprava o plutajućem LNG terminalu kod Omišlja

Objavio: Pokret Otoka - 05.11.2017.

Dana, 30. listopada 2017. počela je javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš za plutajući terminal na otoku Krku. Javna rasprava će trajati do 28. studenoga 2017.

Podloga za javnu raspravu je Studija utjecaja na okoliš u kojoj su na skoro 600 stranica iscrpno obrađeni mogući utjecaji plutajućeg LNG terminala na sve sastavnice okoliša s predloženim mjerama zaštite. Odluku o upućivanju Studije je na javnu raspravu donijelo je stručno povjerenstvo Ministarstva zaštite okoliša i energetike 13. listopada, temeljem rasprave na 2. sjednici Povjerenstva održanoj 10 listopada u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. U radu Povjerenstva aktivno sudjeluju predstavnici općine Omišalj i Primorsko-goranske županije, svojim prijedlozima i komentarima utječu na kvalitetu i sadržaj Studije utjecaja na okoliš te artikuliraju ključne interese lokalne zajednice.

Javna rasprava sastavni je dio postupka procjene utjecaja na okoliš koji se u Hrvatskoj provodi za sve objekte za koje postoji obaveza provođenja ove procedure. U Europskoj uniji se procjena utjecaja na okoliš provodi skoro 30 godina i ima za cilj osigurati sve podloge za što kvalitetnije donošenje odluka u odlučivanju o pitanjima zaštite okoliša.

„LNG terminal ima dugu povijest i nije nepoznanica na otoku Krku i Primorsko-goranskoj županiji. O njemu se govorilo u okviru rasprava o kopnenom LNG terminalu. Kako plutajući LNG terminal ima specifičnosti o kojima do sad nije bilo riječi u Hrvatskoj, pozivam sve zainteresirane da se uključe u javnu raspravu. Želimo pružiti odgovor na sva pitanja koja zanimaju i brinu lokalnu zajednicu, i što je najvažnije, stvoriti preduvjete za realna i zadovoljavajuća rješenja.“, izjavio je Goran Frančić, direktor LNG Hrvatska.

Tijekom javne rasprave, Studiju utjecaja na okoliš moći će se pregledati u Velikoj vijećnici Općine Omišalj, na adresi Prikešte 13, radnim danom od 9 do 16 sati te u Informativnom centru Grada Rijeke – RI INFO, Korzo 18 b, radnim danom od 8 do 10 i od 14 do 16 sati.

Središnji događaj javne rasprave je javno izlaganje o Studiji utjecaja koje će se održati 15. studenoga 2017. godine, u sportskoj dvorani Osnovne škole Omišalj u Omišlju, na adresi Baječ 8, s početkom u 17 sati.

Građani koji neće moći prisustvovati javnom izlaganju, a žele dati svoje komentare, mogu ih upisati u knjige primjedbi na mjestima javnog uvida ili ih u pisanom obliku mogu dostaviti na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula bb, s naznakom Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš, te na e-adresu: jelena.canik@pgz.hr zaključno s danom završetka javne rasprave.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja, a oni koji ne budu dostavljeni u roku neće se moći uzeti u obzir u pripremi izvještaja o javnoj raspravi.

Javnu raspravu će koordinirati i provoditi Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Više o tvrtki LNG Hrvatska d.o.o. OVDJE.

 

Izvor: otok-krk.org