KRK – Lipe užance

Objavio: Pokret Otoka - 25.12.2017.

Štorija Marije Gračaković

Zdavno san u škatule srca poštivala čudo, čudo perlic od življenja ke zovemo užance. Besedu smo prezeli i posvojali zi talijanskoga usanza za ku u naš standardni jezik rabimo besedu običaj.

A te perlice su se vame spravljale od ditinjstva i to najviše dokle je bura puhala, a oganj na komin veselo plansal. Škura noć. Fameji se grustilo poć spat, pa se je sedilo, u oganj gljedalo i pravljalo, a meni su se zo nevidljivu tintu u dušu zapiševale štorije i užance od kih se pravljalo, a sako toliko bi niki rekal: „Ava ke lipe užance, ma vero vridi za njih živit!“

 

A ov božićni misec posebojno je bogat zo lipe užance

 

Već san na ovo mesto pravljala od užance sijanja šenice za Lucijinu. Domislila san vas i da zo ruku napišete čestitke najdražin, dobrin ljuden, aš mislin da je to najštimanija božićna užanca. Ste me poslušali?

Ov misec gre kraju. Jutro je Badnjak. Post. Predbožićnica. Užanca je da matere delaju frite, a nan dičini od jutra gre voda na usta. Mislimo na slasne frite i željno jih čekamo.

„Čekajte, frite će bit popolne, a seda hote, po staroj užanci, ziluštrat komoštra“, gana nan mat. Ča su komoštra? To su šire veruge obišene u dimljak znad ognja. Na njih bi se pak obisil brunac u ki se obed kuhalo. Na Badnjak, dan posta, nisu rabile aš se ni Bog zna ča kuhalo. Zato bi jih se znelo zi dimljaka, a mi dičina bimo jih šuljali po putu ki je bil pun kamiki, pa bi se komoštra dobro očistile i ziluštrale.

 

Ontrat bi na red prišle frite

 

„Bil je Badnjak. Mat je frigala frite. Mi dičina smo bili vanka na dvor, a one su nan jako lipo zavonjale (zamirisale). Pocito, da mat ne čuje, prešuljali smo se u kuću, ukrali saki jenu fritu i (pazite seda ovo!) bižahomo van.“ Ovako je nan dičini pravljal jedan Lokmartinac barba Frane zi Kantuna. (Selo je jimilo četrdeset kuć, ma i svoje ulice: Na placu, Kol crikve, Na zdenac, Na pumpu, Kol guvan… Danaska mu se pripravlja Ulica od Macela, aš da će bit „turistička atrakcija“. Ma, hvala lipa!)

Ni ni nan dičini, u moje doba, bilo čudo bolje. Nismo morali vero frite krast, ma kad bimo „navalili“, mat bi rekla: „Dica, ča sve ćete odmah pojist, ala pušćajte čagod i za jutro.“

Drugi dan za Božićen je Stipanja ka istešo jima lipu užancu, a to je koledba (u drugi deli naše ižule se zove koledva) ku pripravljaju kolijani (kolejani, koledvari…)

Stipanja je večer. Po selu se čuje kanat i huhuzdanje. To gre kumpanija kornićarskih mladići – kolijani. Gredu kantajuć od kuće do kuće kadi su divojke, ma poštimaju i druge, malo vijenije fameje. Na vrata od prve kuće bate i kantaju: „Dobar večer, Bog daj, fijole,

 Tomu gospodaru, fijole…“

„Ki je?“ pita gospodar zada zatvorenih vrat.

„Kolijani!“ složno odgovore mladići. Dalje ganaju da su oni kolijani „ki su bili lani“ i da išću „staru užancu“. Saki gospodar jih veselo prijeme u kuću, počasti, daruje vino za sobu zet, a u vrnju njin klade kobasice i jaja. Na blagdan Tri kralji se od onoga ča su dobili pripravlja vičera za mladići i divojke. Lipo, da lipče bit ne more.

Na Mlado leto je užanca da dičina gredu po kuće, najprvo kol bab, dedi i rodbine, ontrat susedon čestitat Mlado leto, pa dobiju dobru ruku: jabuke, mendule, orihi, suhe smokve, a najviše se vesele šoldon. A ki ne! Nisu to veli šoldi, ma su veselje za dušu i telo.

I tako gre sve veselo naprid i, eko, već pride užanca od mesopusnih tanci! I tako jena užanca lipča od druge. Domislit ću vas na onu staru: Bolje da se selo zatare, leh užanca. Ne verujen da je to ono pravo. Aš ča bi užanca bez sela! Zato živili!

A seda ću vas pozdravit, po staroj užanci kako smo se nigda na Kornić pozdravljat uževali: „Ala kuraja! Da bimo i kletu!“

Lokmartin, 23. božićnoga 2017. leta

Izvor :  otok-krk.org