KORČULA – Pročitajte što o problematičnoj investiciji misli načelnica Općine Vela Luka

Objavio: Paula Bolfan - 21.11.2018.

 Nakon što su se stanovnici Vela Luke suprotstavili investitorima i političkim figurama koji stoje iza ‘sulude investicije’ u novu luku, odgovore smo potražili na adresi Katarine Gugić, načelnice Općine Vela Luka.

Pročitajte odgovore koje je načelnica Gugić dala na Pokretova pitanja.
.

Koliko smo uspjeli popratiti cijelu situaciju, Vas je ovaj projekt dočekao kad ste preuzeli poziciju načelnice Vela Luke. Znači li to da su se sve predradnje oko odobravanja projekta i izmjene relevantnih planova dogodile za vrijeme bivše HDZ-ove vlasti?

Taj me projekt dočekao. Ja nisam bila politički aktivna  u vrijeme kad se je raspravljalo o Izmjenama Prostornog plana. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja donesene su za vrijeme tadašnjeg načelnika Borisa Žuvele (HDZ).  Taj projekt bio je od velike većine prihvaćen i dočekan kao dobrodošla investicija i preokret u slobodnom gospodarskom padu ovog mjesta.
.

Jedan od vijećnika općine izjavio je da se o ovom projektu nikada nije pričalo na Vijeću, a i da je javna rasprava održana poprilično “ispod stola”. Jeste li vi kao građanka Vela Luke znali o istoj te sudjelovali u procesu?

 Možda to tako izgleda iz perspektive onih koji tada nisu bili aktivni  po tom pitanju, no dokumenti iz Općine Vela Luka tvrde drugačije.
.

 • Dana 29.11.2012.godine , Općinsko vijeće donijelo je Odluku o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (Službeni glasnik Općine Vela Luka br.7/12). Tom Odlukom započeo je drugi(paralelan) postupak ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana. Predložene izmjene su se odnosile na definiranje obuhvata i uvjeta za gradnju objekata u akvatoriju Vele Luke sukladno „Planu razvoja lučkog područja Županijske lučke uprave Vela Luka 2012.g.“, te propisivanje provedbenih odredbi čime bi se omogućila gradnja luke nautičkog turizma,temeljem odredbi Prostornog plana uređenja Općine Vela Luka.
  .
 •  Javni uvid  započeo je 11.01.2013.g. i završio 18.01.2013.g. Tijekom javnog uvida ,grafički i tekstualni dio s obveznim prilozima dviju ciljanih izmjena,za javnu raspravu izloženi su bili u prostorijama vijećnice u zgradi Općine , svakog radnog dana (osim subote i nedjelje) od 09:00 do 12:00 sati. Navedene obavijesti objavljene su na web stranici Općine Vela Luka 28.12.2012.  zajedno sa svim obrazloženjima,odredbama i kartogramima. Obavijest o Javnoj raspravi objavljena je i 2.01.2013. godine u Slobodnoj Dalmaciji.
  .
 •  Također,  javno izlaganje održalo se dana 11.01.2013. u vijećnici Općine Vela Luka s početkom u 12 sati. Javnom izlaganju prema potpisnoj listi prisutnih prisustvovalo je 30 ljudi. Prema zapisniku s javnog izlaganja mogu reći sljedeće: Voditelj  izrade plana obrazložio je obuhvat dviju ciljanih izmjena i dopuna točnije za Ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja :
  .
  a) definiranje obuhvata za gradnju objekata u akvatoriju Vele Luke sukladno „Planu razvoja lučkog područja Županijske lučke uprave Vela Luka 2012.g.“
  .
  b) omogućavanje gradnje luke nautičkog turizma i postavljanje pontona,plutača itd.,odnosno onih objekata koji se ne temelje na morskom dnu,a sve temeljem odredbi Prostornog plana uređenja Općine Vela Luka,prije donošenja Urbanističkog plana uređenja za predmetno područje. Nakon obrazloženja , prisutni su postavljali pitanja na koja je odgovarao Voditelj izrade Plana.
  .

Također, tijekom javnog uvida moglo se dostavljati i pisane primjedbe. Na svaku pisanu primjedbu odgovorio je izrađivač Plana. Na jednu konkretnu primjedbu vezanu uz nasipanje i  problem cirkulacije mora izrađivač je prihvatio prijedlog pontonske konstrukcije.

.

Ciljane izmjene  i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja usvojilo je Općinsko vijeće na sjednici održanoj 03. travnja 2013.godine.

Ponavljam, nisam sudjelovala u procesu te nisam tada bila članica Općinskog vijeća, ali iz uvida u cijelu ovu dokumentaciju može se zaključiti da su ispoštovani svi pravni koraci i procedure.
.

 Kakvo je vaše stajalište oko ovog projekta? Kako objašnjavate negativno mišljenje Studije utjecaja na okoliš te realizaciju unatoč svim argumentima da ovo nije lokacija na mojoj bi se ovakav projekt trebao razvijati? Hoćete li podržati inicijativu građana, slažete li se da će ovaj projekt potpuno promijeniti vizuru Vela Luke i da je za ovakav projekt bilo i drugih lokacija na kojem bi bilo manje štete?

Moj stav, kao načelnice ovog mjesta, podrška je projektu koji je, ponavljam, potreban Veloj Luci. Ranije sam navela kako nisam sudjelovala u javnoj raspravi i nisam bila tada političko aktivna. Međutim, ne mogu i ne bi pristajalo da se krijem iza te činjenice i perem ruke od njega. Demokracija valjda znači i neki kontinuitet funkcije, poštovanje legaliteta i preuzimanje odgovornosti. Ja bi mogla ovdje sad pričati da mi se u tom projektu ne sviđa ovo ili ono, da bi ja osobno htjela nešto drukčije. Međutim, kao načelnica i građanka moram poštovati pravomoćne odluke i rješenja koje obvezuju i mene i ovu lokalnu zajednicu. Sve drugo značilo bi kaos.

Nitko od nas ne može točno znati i predvidjeti koje će se sve promjene dogoditi po izgradnji luke nautičkog turizma, no neku vjeru moramo pokloniti elaboratu zaštite okoliša koji je jedini iskaz stručnjaka, a koji tvrdi da će utjecaj gradnje biti značajan tek za radova, a poslije će se obnoviti biocenoza. Elaborat navodi i mjere zaštite okoliša koje je potrebno poduzeti tijekom pripreme i gradnje zahvata, tijekom korištenja zahvata i u slučaju akcidentnih situacija. Dakako, da svaka intervencija u prostoru izaziva određenu posljedicu, promjenu vizure. Svaka lokacija je kriva i na svakoj lokaciji netko će pronaći razloge zašto tamo ne. Negdje se marina mora smjestiti. Pitanja uređenja javnog prostora traže kompromis, i jasno je da neće svi biti zadovoljni s rješenjima. Vela Luka je dakako  i pogled na Ošjak,  ali Vela Luka bi trebala značiti i život za sve one koji žele ovdje raditi i živjeti.

Ozbiljno shvaćam svaki glas zabrinutosti i Općina prati, i pratit će, svaki korak u izgradnji i prva će reagirati ukoliko dođe do nepredviđenih narušavanja i odstupanja od Projekta.

__________
Autorica: Maja Jurišić
Fotografija: Youtube