KORČULA | Održan seminar o poljoprivredi na otocima

Objavio: Pokret Otoka - 27.07.2017.

U sklopu provedbe projekta Obzor 2020 “Poljoprivreda na područjima velike prirodne vrijednosti: učenje, inovacije i znanje” 14 srpnja 2017. godine u gradu Korčuli održan je seminar na temu visokovrijednih poljoprivrednih površina na otocima.

Seminar su otovrili predsjednik LAG-a 5 Vjeran Filippi i gradonačelnik grada Korčule Andrija Fabris. Na seminaru su sudjelovali predstavnici znanstvenog, javnog, privatnog i civilnog sektora koju su u skopu radnih sesija diskutirali o rezultatima do sada provedenih istraživanja u skopu projekta te raspravili o elaboraciji, mogućnostima i ograničenjima provedbe vizije visokovrijedne poljoprivrede na otocima.

Definirana je vizija visokovrijedne poljoprivrede na otocima. Očuvan mozaični krajobraz kao rezultat sprege poljoprivrede niskog intenziteta i ruralnog turizma temeljenog na lokalnim resursima i vrhunskim proizvodima.

Istaknuto je kako se mora pristupiti identifikaciji poljoprivrednih i vezanih djelatnosti prepoznatog potencijala koji će postati nositelj afirmacije poljoprivrede na područjima visokovrijedne prirodne vrijednosti koji je temelj na inventarizaciji postojećih resursa, stanju tržišta i primjera dobre prakse. Na taj način će se doprinijeti argumentiranju ekonomskog potencijala očuvanja mozaičnog krajobraza.

Dokument o cjelovitom izvješću o inovacijama za visoko vrijedne poljoprivredne površine na otocima preuzmite na linku,

Izvor: lag5.hr