KORČULA I MLJET – Winter Med projekt

KORČULA I MLJET – Winter Med projekt

Objavio: Andrea Beader - 21.05.2021.

Za područje Dubrovačko-neretvanske županije u sklopu projekta WINTER MED izrađuje se stručna podloga „Integralna zaštita kulturno-povijesnih cjelina postojećih naselja u otočnim krajolicima kao preduvjet za održiv i odgovoran cjelogodišnji turizam“

 

Predstavnici Regionalne agencije DUNEA sudjelovali su na online partnerskom sastanku projekta WINTER MED za valorizaciju kulturno-povijesnih naselja. Tema sastanka je bila utvrđivanje pokazatelja uspješnosti provedbe Regionalnih akcijskih planova za produljenje turističke sezone na mediteranskim otočnim područjima, a koji se izrađuju u okviru projekta.

Naime, kako bi odgovorili na glavne izazove koji se odnose na održivost pomorskog i obalnog turizma, a to je smanjenje izuzetno visoke turističke sezonalnosti, projektom se izrađuju planovi za šest pilot područja: Balearsko otočje, Cipar, Toskansko otočje, Egejsko otočje, Korzika te, u našoj županiji, Mljet i Korčulu.

Uključivanje pokazatelja u regionalne akcijske planove WINTER MED-a ključno je za mjerenje napretka i statusa različitih mjera koje regije predviđaju u svojim planovima.

 

Korčula i Mljet

Na područjima otoka Korčule i Mljeta će biti identificirane i valorizirane vrijedne kulturno-povijesne cjeline te će biti određene smjernice njihove obnove i očuvanja kroz prostorne planove. Na taj način će se zapravo usmjeriti pažnja na povijesne cjeline i dijelove cjelina otočnih naselja koje danas ne uživaju zaštitu temeljem Zakona pa su takva područja zanemarena, tretiraju se isto kao i novi dijelovi naselja, uništavaju tradicionalni tip organizacije i naselja, ulica i kuća, stvarajući uniformno naselje koje nema karakter.

Izrada stručne podloge je preduvjet za uključivanje navedenih kulturno-povijesnih cjelina u turističke strategije i programe kojim bi se stvorila nova ponuda, odnosno povezivanje s rekreacijskim, izletničkim, biciklističkim te agrarnim, eno i gastro turizmom, agro turizmom, zdravstvenim, znanstvenim i inim turizmima.

Nakon izrade pojedičnih Regionalnih akcijskih planova, izradit će se zajednička transnacionalna strategija, koja će se graditi na zajedničkim osnovama mediteranskih otoka s ciljem razvoja visokokvalitenih turističkih proizvoda i raznolike ponude, a uvažavajući okolišne, sociokulturne i ekonomske aspekte razvoja turizma.

Partneri u projektu kreirat će mrežu MED otoka kojom će se osigurati suradnja i zajedničko planiranje među svim relevantnim dionicima te olakšati integracija strategije u regionalne i nacionalne politike.

Cilj projekta WINTER MED je promicanje održivog i odgovornog cjelogodišnjeg turizma na otocima na području Mediterana uz istodobno očuvanje i valorizaciju kulturne i prirodne baštine.

Nositelj projekta je Udruženje toskanskih regiija, a Regionalna agencija DUNEA jedan je od devet projektnih partnera. Ukupna vrijednost projekta WINTER MED je 2 milijuna i 650 tisuća eura, a 85 posto bespovratnih sredstava osigurano je kroz Europski fond za regionalni razvoj.

 

 

__________
Izvor: korcula.online
Naslovna fotografija: Unsplash.