KORČULA – Akcijski plan održivog energetskog razvoja

KORČULA – Akcijski plan održivog energetskog razvoja

Objavio: Andrea Beader - 25.05.2021.

Općina Vela Luka u postupku je izrade Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama otoka Korčule – SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan)

.

 

Navedeni plan održivog energetskog razvoja, SECAP, izrađuje se kroz projekt “Joint_SECAP” – Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima (eng. Joint SECAP – Joint strategies for Climate Change Adaptation in coastal areas) u okviru INTERREG V-A programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014-2020.

SECAP otoka Korčule financira Općina Vela Luka, a izrađuje ga tvrtka Altacon d.o.o.. te predstavlja ključni provedbeni alat jedinica lokalne samouprave koje su potpisnici Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors for Climate and Energy).

Ciljevi SECAP-a su smanjenje emisija stakleničkih plinova za najmanje 40% do 2030. godine, prilagodba utjecajima klimatskih promjena i ublažavanje energetskog siromaštva.

Navedenim dokumentom se definiraju ciljevi ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama te akcije kojima se to namjerava postići, a isti se temelje na baznom popisu emisija te procjeni rizika i ranjivosti određenog područja u trenutku izrade dokumenta.

Specifičnost projekta Joint_SECAP je to što se izrađuje zajednički akcijski plan za cijeli otok Korčulu koji se sastoji od Grada Korčule i Općina: Vela Luka, Blato. Smokvica i Lumbarda.

Ovakvim pristupom potiču se sinergijski efekti u borbi protiv klimatskih promjena kroz aktiviranje dijeljenih resursa na prirodno povezanom području.

Dodatne informacije o projektu možete naći na poveznici.

 

__________
Izvor: velaluka.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.