KONCESIJE – Zašto je Marko Bertolino glasao ZA u slučaju plaže Bene?

KONCESIJE – Zašto je Marko Bertolino glasao ZA u slučaju plaže Bene?

Objavio: Maja Jurišić - 08.03.2018.

Prije nekoliko dana održan je treći sastanak stručne komisije za dodjelu koncesija pri Splitsko dalmatinskoj županiji na kojem je opet vruća tema bila dodjela koncesije na splitskoj plaži Bene.

Član Pokreta otoka iznenadio je svih dignuvši ruku ZA i podržavši tako dotadašnjeg koncesionara Igora Sapunara kojeg veže dugogodišnja suradnja s Kerumom u nekoliko poduzetničkih pothvata. Zašto je donio ovakvu odluku i što o tome mislimo pročitajte u nastavku.

 

Zahtjevi Pokreta otoka kao sastavni dio ugovorne dokumentacije

Prije dva i po mjeseca, točnije 4. prosinca 2017. održan je prvi sastanak stručne komisije na istu temu – koncesija na plaži Bene. Pokret otoka, odnosno naš predstavnik u stručnom povjerenstvu Marko Bertolino predao je tada naše zahtjeve sastavljene u suradnji s kolegama iz Društva Marjan. Naime, prije samog sastanka povjerenstva u prosincu, unatoč brojnim neosnovanim napadima udruga i aktivista, istima smo u procesu pripremanja zahtjeva pristupili tražeći ih mišljenje i savjete oko izrade uvjeta pod kojim bi se ova koncesija legalizirala.

Važno je razumjeti da se ovdje nije odlučivalo o davanju ili nedavanju koncesije jedinoj tvrtki prijavljenoj na natječaj – u vlasništvu Igora Sapunara, već je bilo potrebno definirati uvjete pod kojima bi koncesionar mogao neometano nastaviti s radom na koncesioniranom području sređujući pritom probleme koje je za sobom ostavio prethodni koncesionar.

Naši su zahtjevi za budućeg koncesionara bili da se kao sastavni dio ugovorne dokumentacije propiše:

  1. Reguliranje duga za koncesiju od prethodnog koncesionara, tvrtke Uvala Bene d.o.o. u iznosu od cca 1 milijun kuna.
  2. Sanirati septičku jamu, te istu napraviti nepropusnom. Dati rok za izvršenje kao ugovornu stavku, a najkasnije do početka sezone kupanja.
  3. Po dobivanju naloga građevinske inspekcije, postupiti po istom, te ukloniti objekte koji su označeni kao nelegalni. Ujedno, ugovorom se obvezati da se neće tražiti obeštećenje od davatelja koncesije, nego da je isto potrebno tražiti od prethodnog koncesionara. Zahtjev se odnosi za sve građevine i objekte za koje se utvrdi nelegalnost.
  4. Uskladiti sve parametre davanja koncesije s usvojenim pravilnikom.
  5. Definirati veličine u području koncesije (broj ležaljki, broj stolova …).

 

“Ukoliko se isto stavi u koncesijski ugovor, voljan sam podržati, a ukoliko isto nije dio ugovora, neću podržati koncesiju. Ujedno, tražit ću izuzeće Saše Horvata, tj. vršit ću pritisak da on ne glasa.” rekao je tada Marko Bertolino.

Na tom su sastanku svi ovi zahtjevi usvojeni te je za daljnju proceduru potrebno ispregovarati i ugovoriti sve predložene zahtjeve.

 

Na temelju kojih činjenica je Marko odlučio dignuti ruku i podržati ponovni odabir istog koncesionara?

“Utvrđeno je kako je dug prijašnjeg koncesionara pozamašan, te trenutačno ukupni dug kad se pribroje kamate iznosi cca milijun kuna. Naravno, svjesni smo da uvijek postoji opasnost od odlaska tvrtke koja duguje u stečaj, čime dug postaje nenaplativ.

Osim financijskog problema, prilikom terenskog obilaska Bena tijekom listopada, g. Srđan Marinić iz udruge Društvo Marjan, ukazao mi je na veliki problem za javno zdravlje zbog septičke jame koja propušta u more. Spomenuta dva problema su evidentirana kao jako važna za podržati ili ne podržati natječaj.

Nadalje, očitovanjem Ministarstva pomorstva, prethodni natječaj je proveden uredno, ali su zatražene nadopune, tj. zatraženo je očitovanje javne ustanove Park šume Marjan na broj ležaljki, suncobrana, pedalina, itd. te radno vrijeme objekata. Dakle, važno je da šira javnost razumije da se ovdje nije radilo o poništenju natječaja, oduzimanju koncesije ni raspisivanju novog već o NADOPUNI i JAVNOM OČITOVANJU o načinu poslovanja koncesionara.

Dodatno postojala je sumnja kako građevinska inspekcija vodi postupak, te je u zatraženo službeno očitovanje u svezi izvida i eventualnih postupaka.

S obzirom na okolnosti da se građevinska inspekcija do danas nije očitovala, te da je novi/budući koncesionar odlučio ugovorno jamčiti za dugovanje, sanirati septičku jamu u roku od 60 dana, te otkloniti eventualne nepravilnosti u svezi sportskih naprava u roku od 30 dana, čime su ispunjeni svi uvjeti postavljeni od nas, od Park šume Marjan i Ministarstva zaštite okoliša, te nije postojao niti zakonski ni stručni razlog kojim bi se drugačije glasalo.” ističe Marko.

 

Uloga stručnog tijela nije politiziranje već poštivanje Zakona

“Nakon što su svi zahtjevi ispunjeni, tj. ugovorno je preuzeta obveza za njihovo ispunjenje, osim “ne sviđa mi se” razloga po mom mišljenju nema niti jednog stručnog razloga radi kojeg bi se natječaj poništio. Jednako tako, poništenjem natječaja se vjerojatno otvara put za tužbu za nadoknadu štete i izgubljene dobiti, dok bi dug od milijun kuna brzo otišao u zaborav. Smatram da zadatak stručnog tijela nije politiziranje, već pritisak na strane u postupku da se drže Zakona istovremeno namećući visoke standarde. Na žalost ovdje dolazimo do srži problema, a to je da je Zakon koji sve ovo podržava nedorečen, čudan i poguban, no takav je i njega nastojimo promijeniti sudjelovanjem u Radnoj skupini Ministarstva pomorstva. Smatram da je od cijele ove priče s koncesijama opasnije nepoznavanje zakonitih procesa u donošenju odluka, te donošenje istih na temelju osobnih simpatija.”

Odluka je donesena uzimajući u obzir možebitne rasplete, gdje je jedna mogućnosti bila sudska tužba, upravni spor, nenaplativost duga, tužba za nadoknadu štete, te dugogodišnji upitni status Bena i daljnju devastaciju prostora u srcu Splita. Druga opcija je bila preuzeti odgovornost na postavljene uvjete, kojima je izvršeno ozbiljno zamjeranje jer postoji milijun razloga za ljutnju koncesionara, a nakon što su isti bili ispunjeni bilo bi nekorektno reći sada: meni nije drago što postoji ozbiljna sumnja u povezanost prijašnjeg i sadašnjeg koncesionara, ali sukladno zakonskim odredbama nema prepreke, te ni državno odvjetništvo, koje dobiva sve odluke na reviziju smatra da nema prepreke.

 

Kako donijeti odluku kada su razum i Zakon u koliziji?

Marko je naše povjerenje dobio zbog stručnog znanja i iskustva koja posjeduje u području pomorskog dobra, ljudske moralnosti i empatije koju nam je u više navrata pokazao te racionalnog razmišljanja sa sposobnošću sagledavanja različitih kutova situacije. U dosadašnjem iskustvu pokazalo se da je sve donesene odluke temeljio na konkretnim obrazloženjima, a kroz proces kojeg zajedno prolazimo pokazalo se i to koliko je izazovno donijeti ispravne odluke kada su u koliziji zakon i razum. S obzirom na to da se zalažemo za pravnu državu i pravičnost, te smatramo da su zadovoljene sve zakonske norme donošenja ovakve odluke, podržavamo Markovu odluku.

S obzirom da često zaboravimo, zgodno je da se podsjetimo na niz dosadašnjih uspjeha Pokreta otoka i svih suradnika – uspostavljene suradnje s tijelima Županije i lokalnim načelnicima i gradonačelnicima, predano upravljanje Zlatnim ratom lokalnoj samoupravi, osnažen glas otočana, povećanje transparentnog i participativnog upravljanja dovelo nas je do toga da se svi zajedno učimo demokraciji, procesima i preuzimamo odgovornost za donošenje odluka, koje se neće nužno svima svidjeti. Stoga je izuzetno važno razumjeti procedure i zakone te načine na koji se sustav može dubinski mijenjati. Promjena o kojoj pričamo se neće sigurno dogoditi danas ili sutra. Pred svima nama je dugoročni proces koji će rezultirati uspjehom jedino uz konstruktivnu suradnju svih zainteresiranih koji će stremeći jednakim ciljevima i nuđenjem konkretnih rješenja, napraviti toliko željenu promjenu o kojoj svi pričamo.

 

Sljedeći korak – nadzor ispunjenja ugovornih obveza

Podržavanjem daljnjeg rada koncesionara ne znači da je priča gotova. Naprotiv, tek počinje onaj dio koji smo u cijelom procesu isticali kao najvažnijeg – nadzor nad upravljanjem koncesioniranim područjem. Naš je posao biti korektiv koji se zalaže za legalan proces i održivo upravljanje resursima.

Sukladno odluci donesenoj na Županijskoj skupštini u ponedjeljak 5. ožujka, koncesionar se potpisivanjem ugovora obvezuje isplatiti na račun Županije dospjeli dug prethodnog koncesionara od skoro milijun kuna te iznos stalnog dijela godišnje koncesijske naknade od 220.000,00 kn do 1. svibnja, te u roku od 60 dana sanirati septičku jamu. Ako elementi ugovora ne budu ispunjeni u roku, Županijska skupština će morati poništiti danu koncesiju na što ćemo im pravovremeno ukazati. Dodatno nastavit ćemo inzistirati na inspekcijskom nalazu i uklanjanju bespravno izgrađenih dijelova koncesioniranog područja.

 

Vi ste na redu!

S obzirom da na ovoj Županijskoj skupštini nije donesena odluka samo o plaži Bene već i o ostalih pedesetak lokacija diljem Županije pozivamo vas da nam se pridružite i u vašem mjestu oformite timove koji su spremni nadzirati rad koncesionara te o nepravilnostima obavještavati nadležnu službu. Sa Splitsko dalmatinskom županijom, točnije s pročelnikom za pomorstvo, Stipom Čogeljom, ostvarili smo korektnu suradnju, prepoznali smo zajedničko nastojanje da se pomorskim dobrom upravlja održivo i odgovorno te želimo u suradnji s lokalnim stanovništvom uvesti bolji sustav nadzora.

Ako ste zainteresirani sudjelovati u procesima i biti dobri duh svog mjesta, otoka, plaže, obale – javite nam se mailom na koncesije.pokretotoka@gmail.com s više informacija tko ste, odakle ste i što želite nadzirati u vašoj lokalnoj zajednici.

__________
Autorica: Maja Jurišić
Foto: Arhiv Pokret Otoka