Koja su prava putnika u pomorskom prometu?

Objavio: Pokret Otoka - 14.12.2017.

Kupnjom karte za prijevoz do otoka ugovorili ste odnos s licenciranim brodarom. Njegova obveza je sigurno Vas odvesti do željene destinacije. No što u slučaju problema? Kako ostvariti pravnu zaštitu?

Primjenom Uredbe br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. godine o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i izmjena Uredbe 2006/2004, Agencija za obalni linijski pomorski promet objavila je Obavijest svim prijevoznicima, brodovlasnicima, brodarima, agentima, lučkim upravama i putnicima u kojoj možete pronaći pojedinosti o Pravima putnika u pomorskom prijevozu i unutarnjoj plovidbi, piše Morski.hr

 

Prava osoba s invaliditetom i osoba s ograničenom pokretljivosti

Prijevoznici, putnički agenti i turoperatori ne smiju odbiti prihvaćanje rezervacije, izdavanje karte ili ukrcaj putnika na temelju njegove invalidnosti ili ograničenosti u kretanju. Odbijanje rezervacije i izdavanja karte osobi s invaliditetom i ograničenom pokretljivosti je moguće samo u slučajevima kada je to opravdano zahtjevima sigurnosti, i kada konstrukcija broda, lučka infrastruktura i oprema onemogućavaju siguranukrcaj, iskrcaj i prijevoz putnika s invaliditetom i ograničenjima u kretanju. U takvim slučajevima prijevoznik, putnički agent i turoperator moraju uložiti sve razumne napore da se takvom putniku omogući alternativni prijevoz. U slučaju da prijevoznik, putnički agent ili turoperator zatraži da osobu s invaliditetom ili osobu smanjene pokretljivosti prati pratitelj pri putovanju, prijevoz pratitelja je besplatan. Prijevoznik i operator terminala, svaki u okviru svoje nadležnosti, osiguravaju asistenciju osobama s invaliditetom ili ograničenom pokretljivosti u slučajevima kada i kako je to predviđeno Uredbom.

 

Prava u slučaju prekida putovanja

U slučaju otkazivanja ili kašnjenja polaska, prijevoznik je dužan obavijestiti o toj situaciji putnike čim prije i ne kasnije od 30 minuta od planiranog polaska prema plovidbenom redu. Također ih je dužan obavijestiti o novom planiranom terminu polaska i dolaska. U slučaju otkazivanja putovanja ili kašnjenja polaska više od 90 minuta, prijevoznik je dužan putnicima osigurati besplatni obrok (užina/snack) odnosno osvježavajuće piće (refreshement). U slučaju kada je neizbježno noćenje putnika, prijevoznik je dužan ponuditi besplatan smještaj ako je to moguće. Ukupni trošak je moguće ograničiti na 80 eura po osobi za jednu noć, a za najviše tri noći.

 

Prava u slučaju otkazivanja putovanja ili kašnjenja polaska više od 90 minuta

U slučaju otkazivanja putovanja ili kašnjenja polaska više od 90 minuta, prijevoznik je dužan odmah ponuditi putniku opciju putovanja drugom linijom(rerouting) do krajnje destinacije u što skorijem terminu i bez dodatnog troška ili povrata novca, te kada je to prikladno i povratak u polaznu luku bez dodatnog troška (besplatno povratno putovanje). Putnik također ima pravo zatražiti i naknadu uz osigurani alternativni prijevoz u slučaju otkazivanja ili kašnjenja dolaska u luku. Minimalni iznos naknade iznosi 25% od iznosa karte i to u slučajevima kašnjenja:

1 sat za putovanja u trajanju do 4 sata

2 sata za putovanja u trajanju između 4 i 8 sati

3 sata za putovanja u trajanju između 8 i 24 sati

6 sati za putovanja u trajanju preko 24 sata

Ako vrijeme kašnjenja iznosi dvostruko više od gore navedenih vremena, naknada se povisuje na iznos od 50% od karte. Naknada će biti plaćena u vaučerima ili novcu na zahtjev putnika u roku od 1 mjeseca od primitka zahtjeva. Naknada ne smije biti umanjena za iznos pristojbi i naknada.

Prijevoznici mogu uvesti pravilo minimalnog iznosa ispod kojeg se naknada neće isplaćivati. Taj minimalni iznos nije veći od 6 eura. Prijevoznici su oslobođeni plaćanja naknade ili osiguravanja noćenja putnicima u slučajevima kada je kašnjenje ili otkazivanje putovanja uzrokovano vremenskim neprilikama koje ugrožavaju sigurnu plovidbu.

 

Pravna zaštita

Prijevoznici i uprava luka su dužni osigurati/uspostaviti službu/mehanizam kako bi putnicima omogućili da ostvare prava zajamčena Uredbom.

Putnik je dužan podnijeti žalbu/prigovor navedenoj službi prijevoznika/uprave luke u roku od 2 mjeseca od dana putovanja.

Putnik mora biti obaviješten u roku od 1 mjeseca da je njegov prigovor prihvaćen, odbijen ili se još uvijek razmatra.

Konačan odgovor služba putniku mora uručiti ne kasnije od 2 mjeseca od primitka njegova prigovora. Ukoliko putnik nije zadovoljan dostavljenim odgovorom , za zaštitu prava iz Uredbe, obraća se Agenciji za obalni linijski pomorski promet, nadležnom nacionalnom tijelu za provedbu Uredbe u Republici Hrvatskoj.

Kontakt podaci Agencije su: Agencija za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split Telefon: 021/329-370, telefaks: 021/329-379, e-mail: info@agencija-zolpp.hr

 

Foto : Andro Nigoević

IZVOR :  slobodna dalmacija