Jedinstveni zahtjev za potporu (IAKS)

Objavio: Pokret Otoka - 02.09.2017.

Upis sadržaja OPG-a u Agenciji za plaćanja – Što je korisno znati?

Kao i do sada pišem Vam vlastita iskustva i dajem uvid u određene načine pomoću kojih možete riješiti Vaše obveze ili će Vam jednostavno biti lakše, a koje se odnose na  određeni dio aktivnosti u Agenciji za plaćanja. Spomenuta iskustva i načini vezani su za problematiku s terena su osobni te sljedeće informacije iskoristite kako Vi želite te kreirajte vlastita iskustva, potpomognuta mojim „načinima i promišljanjima“.

Što se tiče poljoprivrednih poticaja, obzirom da se opet referiram na otoke, korisnici imaju mogućnost povlačenja više različitih poticaja. Na kreiranju temelja za dobivanje poticaja svakako treba raditi. Razina poticaja se povećava ako ste, primjerice, upisani u ekološke proizvođače, ako je sjedište OPG-a na otoku, ako zemljište ima određeni nagib, itd.. Za svako povlačenje poticaja Agencija od korisnika traži poštivanje određenih procedura kako bi se zadovoljili propisani uvjeti, a korisnik zato dobiva poticaje. To može biti, primjerice, dobra ekološka praksa propisana od strane Agencije koja od korisnika traži da vodi evidenciju uporabe ekoloških gnojiva, itd.. Sve detaljne informacije možete pogledati u Pravilniku.

Čest je slučaj da korisnik poticaja ne pročita uvjete pod kojima se poticaji daju i vremenom, u slučaju kontrole, izgubi poticaje i još dobije i novčanu kaznu (u nekim slučajevima). Stoga, svako pitanje koje imate vezano za poticaje možete dobiti u Agenciji za plaćanja ili u Savjetodavnoj službi. Upitajte kolege i siguran sam da će te dobiti sve odgovore, a nova saznanja počnite primjenjivati.

Jedinstveni zahtjevi propisani su pravilnikom i mogu se izdvojiti zahtjevi za:

1.osnovno plaćanje;

a) za dodjelu prava na plaćanja iz nacionalne rezerve i posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište;

b) aktiviranje prava na plaćanje;

plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš (zeleno plaćanje);

2. preraspodijeljeno plaćanje;

3. plaćanje za mlade poljoprivrednike;

4. program za male poljoprivrednike;

5. proizvodno vezanu potporu za:

a) krave u proizvodnji mlijeka;

b) tov junadi;

c) ovce i koze;

d) krave dojilje;

e) povrće (osim krumpira);

f) voće (osim maslina);

g) šećernu repu;

h) proteinske krmne culture;

6. plaćanja za mjere državne potpore koje se financiraju iz državnog proračuna:

a) plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima za maslinovo ulje, duhan, mliječne krave, rasplodne krmače;

b) za IAKS mjeru ruralnog razvoja za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja

Mjere:

Mjere za poticaje moguće je kombinirati  i tako napraviti sebi optimum sukladno pravilniku. Odgovarajuće informacije i tablicu sa kombinacijama preuzmite na linku.

Neke korisne informacije o ekološkoj poljoprivredi i poticajima možete pronaći na linku.

Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

– 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama:

– 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

– 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada

– 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

– 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

– 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira

– 10.1.6. Uspostava poljskih traka

– 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

– 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika

– 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

– 10.1.10. Održavanje suhozida

– 10.1.11. Održavanje živica

Mjera 11 Ekološki uzgoj:

– 11.1 Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode

– 11.2 Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksa i metoda

Mjera 13 Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima:

– 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima

– 13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima

– 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima.

 

Zahtjeve za poticaje možete ispuniti i isprintati sami, koristeći Vaš nalog u okviru Agronet-a. Ukoliko se odlučite za ovaj način ispunjavanja zahtjeva to će Vam svakako olakšati proces jer nakon printanja dokumenta potrebno ga je samo predati na protokol Agencije. Međutim, da biste bili sigurni da je stanje gospodarstva korektno najbolji način je, ipak, dogovoriti sastanak sa službenikom Agencije i potvrditi stanje kreiranjem Zapisnika. Ako niste imali bitnijih promjena na gospodarstvu, svakako preporučam da sami kreirate zahtjev i odnesete ga u Agenciju jer će Vam isto trajati samo nekoliko minuta pod pretpostavkom da ne postoji red na protokolu. Uglavnom ga uopće nema. Redovi se stvaraju iz razloga što puno ljudi misli da moraju zapisnike raditi svake godine, što nije slučaj. Znači, ako Vam je situacija na gospodarstvu ista, nema za potrebe za izradom zapisnika osim ako ne želite provjeriti i/ili promijeniti stanje na gospodarstvu. Promjena stanja je situacija kada ste se upisali u Ekološke proizvođače. U tom slučaju neophodno je da Vam djelatnici Agencije takvu promjenu upišu te da je ista vidljiva u Agronetu. Jednostavnije rečeno, Vama je u interesu prijaviti svaku promjenu unutar OPG-a, makar i zasadili samo 10 stabala maslina.

 

Kada smo kod upisa u Ekološke proizvođače, a ako se nalazite na području Splitsko-dalmatinske županije, tvrtka koja radi certifikate je Biotechnicon i nalazi se iza glavne pošte, na Kopilici. Kako biste skratili proces pronalaska kontakta, kontakt telefon je sljedeći: 091 189 1212.

Svake godine Agencija objavljuje rok za podnošenje zahtjeva, a ove godine je bio do 9 lipnja 2017. Moguće je predati i zakašnjeli zahtjev, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja.

Ako imate stoku neophodno je voditi evidenciju o izmjenama u odnosu na broj stoke koji svake godine varira. Takvu promjenu vršite u Hrvatskoj Poljoprivrednoj Agenciji (HPA), a ista se vidi u zahtjevu u roku od 48 sati s obzirom da HPA mora promjenu evidentirati i poslati u sustav.

 

Vodite računa o svojim gospodarstvima 🙂

 

Do sljedećeg čitanja!

 

Piše: Vanja Bralo