JAVNO SAVJETOVANJE – Prijedlog uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije

JAVNO SAVJETOVANJE – Prijedlog uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije

Objavio: Andrea Beader - 28.06.2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je pokrenulo javno savjetovanje vezano uz Prijedlog uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

Savjetovanje vezano uz Prijedlog uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija je otvoreno do 05.07.2022 – prenosi HEP

Uredbom o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija propisuju tehnički detalji statusa povlaštenog proizvođača, tehnički i pogonski uvjeti za proizvodna postrojenja i/ili proizvodne jedinice.

.
Koji se uvjeti propisuju uredbom?

Uredbom se također propisuju:
.

 • Uvjeti za korištenje primarnog izvora energije u proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije ili fosilna goriva za visokoučinkovitu kogeneraciju,
 • uvjeti visoke učinkovitosti za kogeneracijska postrojenja koja koriste fosilna goriva,
 • uvjeti učinkovitosti i/ili uvjeti korištenja toplinske energije za kogeneracijska postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije,
 • uvjeti za suspaljivanje fosilnih goriva, uvjeti za suspaljivanje otpada, izuzeća u ispunjavanju uvjeta za korištenje toplinske energije ili uvjeta učinkovitosti zbog više sile ili drugih situacija uzrokovanih od strane trećih osoba,
 • uvjeti pod kojima je dopušteno odstupanje od utvrđenih uvjeta učinkovitosti (korektivne koeficijente referentne vrijednosti), metodologija utvrđivanja neto isporučene električne energije te način mjerenja toplinske energije i potrošnje goriva na temelju postojeće mjerne opreme u slučaju proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije ili proizvodnih postrojenja visokoučinkovite kogeneracije izgrađenih prije stupanja na snagu zakona koji uređuje obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju,
 • način prestanka i izmjene statusa povlaštenog proizvođača električne energije u slučaju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije iz jednostavnih građevina određenih propisom kojim se određuju jednostavne i druge građevine i radovi,
 • obveze izvještavanja i dostave podataka,
 • kataloški brojevi otpada,
 • drugi uvjeti u vezi s korištenjem otpada kada se on koristi kao sirovina u proizvodnom postrojenju povlaštenog proizvođača električne energije sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom u skladu sa zakonom kojim je uređeno održivo gospodarenje otpadom,
 • ovom uredbom propisuje se normalizacijsko pravilo za obračunavanje električne energije proizvedene iz hidroenergije i energije vjetra,
 • pravila za izračun doprinosa goriva iz biomase i njihovih usporednih fosilnih goriva smanjenju stakleničkih plinova i obračunavanje energije iz toplinskih dizalica.

 

Javno savjetovanje je otvoreno na POVEZNICI do 05. srpnja 2022.

 

__________
Izvor: HEP
Naslovna fotografija: Unsplash