JAVNI POZIV – Za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane

JAVNI POZIV – Za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane

Objavio: Andrea Beader - 29.09.2022.

Općina Bol raspisala je javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u 2022. godini

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane (dalje u tekstu: Poziv) je dodjela donacija Općine Bol fizičkim i pravnim osobama (dalje u tekstu: prijavitelji/korisnici) za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije – izradu glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u modalitetu kupca s vlastitom proizvodnjom na postojećoj kući. Općina Bol je za ovu namjenu u 2022. godini planirala isplatiti ukupno 170.000,00 kuna – prenosi opcinabol.hr

 

Opći uvjeti prihvatljivosti korisnika donacije

Korisnici donacija iz ovog Poziva mogu biti fizičke i pravne osobe koje su vlasnici[1] ili suvlasnici kuća na kojima se planira postavljanje sunčane elektrane za koju je potrebno prethodno izraditi glavni projekt.

Korisnik donacije ne može biti osoba čija kuća je u zoni A konzervatorske zaštite Općine Bol . Korisnik donacije čija je kuća u zoni B konzervatorske zaštite može dobiti donaciju , ako priloži suglasnost Ministarstva kulture-Konzervatorskog odjela u Split za postavljanje sunčane elektrane na krov kuće.

Zone zaštite na području Općine Bol možete otvoriti ovdje.

 

Svi korisnici donacije moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
:

• Imaju prebivalište na području Općine Bol i na adresi na kojoj se projekt provodi.
• Imaju podmirene obveze poreza, prireza i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.
• Imaju podmirene sve obveze prema Općini Bol.
Vlasništvo će se provjeravati uvidom u Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra temeljem dostavljenog podatka o katastarskoj čestici na kojoj se provodi ulaganje.

 

Prihvatljiv trošak

Prihvatljiv trošak po ovom Pozivu je izrada projektne dokumentacije do razine glavnog elektrotehničkog projekta s troškovnikom za sunčanu elektranu u paralelnom radu s distribucijskom mrežom na kući. Izrađeni dokumenti moraju biti ovjereni od ovlaštenog inženjera te moraju glasiti na korisnika donacije.

Prihvatljiv trošak je nastao nakon 1. siječnja 2022. godine, a smatra se da su troškovi nastali na datum izdavanja računa.

 

Iznos i intenzitet donacije

Donacija može iznositi do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše 3.000,00 kn.

Poziv je otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2022. godine.

 

Sve ostale uvjete ovog Javnog poziva kao i potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na POVEZNICI.

 

__________
Izvor: opcinabol.hr
Naslovna fotografija: Unsplash