JAVNI POZIV – Sufinanciranje projekata zaštite okoliša

JAVNI POZIV – Sufinanciranje projekata zaštite okoliša

Objavio: Andrea Beader - 12.10.2021.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša

Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 20.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom projektu je 80.000,00 kn. Rok za prijavu podnošenjem ponude je 30. studeni 2021. godine.

Raspoloživa sredstava Fonda po ovom Natječaju iznose 2.200.000,00 kn.

.
Koji se projekti sufinanciraju?

Sufinanciraju se projekti zaštite okoliša, i to:
.

 • sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe,
 • organizacije ekoloških akcija čišćenja podmorja,
 • organizacija ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata i
 • provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama
 • pružanja pomoći informiranja javnosti o ulozi u zaštiti okoliša
 • promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka

 

.
Tko se može prijaviti?

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti Udruga:

 • koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja,
 • koja je programski usmjerena na rad u jednom od područja: ekologije, zaštite okoliša i prirode, zaštite mora i morskog okoliša, klimatskih promjena, održivog razvoja, speleologije, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
 • koja djeluje u službi općeg zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske,
 • koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i
 • koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelje financijskih sredstava iz prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

__________
Izvor: FZOEU
Naslovna fotografija: Anastasia Gepp from Pixabay Unsplash.