JAVNI POZIV – Sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

JAVNI POZIV – Sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

Objavio: Andrea Beader - 21.06.2022.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je upravo objavio „Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila“

U javnom pozivu je službeno definiran datum početka dodjele poticaja te su objašnjeni svi detalji – prenosi www.fzoeu.hr

 

Sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

Prijave na natječaj započinju 27. lipnja u 8 sati. Prijave će biti moguće podnositi radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 08:00 do 18:00 sati i subotom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

Detalje o načinu podnošenja prijava, potrebnoj dokumentaciji i realizaciji kupovine uz poticaje možete pronaći na stranicama Fonda.

U smislu ovog Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano za cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskoj biti prvi put registrirano.

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:
.

 • vozila kategorija L 1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
 • vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,
 • vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik,

pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju sljedeća ograničenja za:
.

 • električna vozila: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa O g/km,
 • vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa do najviše 50 g/km,
 • vozila na vodik: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa O g/km. 1 Predmet Poziva nije sufinanciranje kupnje električnih bicikala što uključuje i bicikle s pomoćnim motorom.

 

Ciljevi i očekivani učinci

Ovim Pozivom osigurava se provedba mjere TR-6 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. -2030. „Financijski poticaji za energetski učinkovita vozila”.

Navedena mjera predstavlja alternativnu mjeru politike za postizanje dijela obveznog kumulativnog cilja ušteda energije u krajnjoj potrošnji energije. Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za O, 1 %.

Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 1.840 novih energetski učinkovitih vozila.

Očekivani učinci provedbe Poziva su ušteda energije od 0,02789 PJ i smanjenje emisije C02 od 2.508,76 t C02. Sukladno Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine” broj 98/21) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine” broj 30/22) nositelj ušteda koje će biti ostvarene provedbom ovog Poziva je Fond. Ili. Korisnici sredstava

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

1. punoljetne fizičke osobe (građani) (u daljnjem tekstu: fizičke osobe) koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske,

2. fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga (u daljnjem tekstu: pravne osobe) koje:
.

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave 1,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije2 (Prilog 1. Poziva), ne odnosi se na vjerske zajednice i neprofitne organizacije.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva nisu fizičke i pravne osobe koje:
.

 • imaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
 • ne ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremena i u potpunosti.

 

Neprofitna udruga za e-mobilnost ”Strujni krug”

Strujni krug je nacionalna neprofitna udruga za e-mobilnost i nacionalni predstavnik Hrvatske pri europskoj agenciji za elektromobilnost AVERE.

Ako se u narednim tjednima namjeravate prijavljivati za poticaje, odnosno kupovati električno vozilo, svakako dobro razmislite o članstvu u udruzi jer pri kupovini možete ostvariti dodatne popuste od 5 do preko 100 tisuća kuna – prenosi Nacionalna udruga za e-mobilnost.

Godišnja članarina za fizičke osobe iznosi samo 200,00 kuna, a za pravne osobe 2.000,00 kuna pa se članstvo u Strujnom krugu itekako isplati.

Pogodnosti za članove su dostupne na POVEZNICI.

Učlani se u Strujni krug – Udruga vozača električnih vozila Hrvatske

__________
Izvor: www.fzoeu.hr
Naslovna fotografija: Pixabay