JAVNI POZIV – Program potpore osnivanju i razvoju OPG-a

JAVNI POZIV – Program potpore osnivanju i razvoju OPG-a

Objavio: Andrea Beader - 09.09.2021.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko – dalmatinske županije za 2021. godinu

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Splitsko-dalmatinske županije objavio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva – prenosi dalmacija.hr.

 

Predmet Javnog poziva

Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava Splitsko-dalmatinske županije za obiteljska poljoprivredna gospodarstva(OPG) prvi put osnovana unutar dvanaest mjeseci do trenutka predaje zahtjeva na ovaj Javni poziv, u 90% iznosu opravdanih plaćenih troškova obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a najviše do 6.000,00 kuna godišnje.

 

Korisnici Javnog poziva

Korisnik potpore je nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji obavlja samostalnu djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje. Upisan je prvi put u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a nije obveznik poreza na dohodak niti poreza na dobit. Član OPG-a je prihvatljiv korisnik potpore samo u slučaju kada nositelj OPG-a ostvaruje zdravstveno i mirovinsko osiguranje po drugoj osnovi.

Obrti, trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva i zadruge nisu prihvatljivi korisnici. Korisnik ostvaruje pravo na potporu najviše pet godina uzastopice.

 

Način, rok i mjesto dostave ponuda

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva, na sljedeću adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Vukovarska ulica br.1., 21000 Split, -Povjerenstvo za odabir projekata iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave Javnog poziva. Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Više detalja o ovom Javnom pozivu možete pronaći na poveznici.

Na poveznici su dostupni i drugi programi potpora za razvoj OPG-a na području SDŽ.

__________
Izvor: dalmacija.hr
Naslovna fotografija: Pexels.