JAVNI POZIV – Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

JAVNI POZIV – Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

Objavio: Andrea Beader - 22.09.2021.

U najavi je natječaj za potporu ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti kojeg će raspisati Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Mjera 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti, iznos potpore 50.000,00 EUR-a. Potpora se dodjeljuje za provođenje aktivnosti navedenih u Poslovnom planu. Prihvatljive su aktivnosti iz sektora: turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ trženje proizvoda.

Svrha Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.
.

PRIHVATLJIVI SEKTORI ZA ULAGANJA

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

b) usluge u ruralnim područjima, a što može obuhvaćati:
.

  • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu)
  • usluge u društvenim djelatnostima
  • intelektualne usluge

c) tradicijski i umjetnički obrti

d) turizam u ruralnom području, isključujući:
.

  • ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme)
  • ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga«
  • hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove
    .

Prihvatljivi prijavitelji

× poljoprivredna gospodarstva (SOPG, OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva, ekonomske veličine od najmanje 1.000,00 €

× Projektom se uspostavlja nova nepoljoprivredna djelatnost za koju do podnošenja Zahtjeva za potporu nije izdano i nije u postupku donošenja rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti od nadležnog tijela.

__________
Izvor: poduzetnickicentar-aktiva.com
Naslovna fotografija: Pixabay.