JAVNI POZIV – Neposredno sufinanciranje poticanja brodskog prometa na alternativna goriva

JAVNI POZIV – Neposredno sufinanciranje poticanja brodskog prometa na alternativna goriva

Objavio: Mirna Dalić - 09.10.2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 7. Listopada objavio javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja brodskog prometa na alternativna goriva 2020.

.

Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je sufinanciranje kupnje novih plovila ili izgradnje brodova za prijevoz putnika, roba i tereta s vrstama pogona:

  • Električni,
  • Vodik.

Ne odnosi se na kupnju ili izgradnju brodica, jahti i ribarskih brodova kao ni na rekonstrukciju postojećih brodova.

Cilj javnog poziva je povećanje energetske učinkovitosti brodskih pogona uz istovremeno smanjenje emisije štetnih tvari kao i sprječavanje potencijalnog onečišćenja mora, rijeka i jezera.

.

Sredstva fonda

Sredstva fonda se dodjeljuju putem pomoći i subvencija, a dodijeljivati će se:

  • pomoći JLP(R)S-ima, tijelima državne uprave i ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima,
  • subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima u skladu s Programom potpora.

 

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, a najviše 10.000.000,00 kuna po korisniku, bez obzira radi li se o pomoći ili o državnoj potpori.

Raspoloživa sredstva po pozivu iznose 30.000.000,00 kuna.

Sredstva fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava.

Opravdane troškove i potrebnu dokumentaciju pronađite u javnom pozivu

 

_________

Izvor: fzoeu.hr

Fotografija: www.pixabay.com