JAVNI POZIV – FLAG natječaj za Mjeru 2.A.1. i 1.B.1.

JAVNI POZIV – FLAG natječaj za Mjeru 2.A.1. i 1.B.1.

Objavio: Andrea Beader - 18.06.2021.

LAGUR Tramuntana objavio je dva FLAG natječaja: 6. FLAG natječaj za Mjeru 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja i 7. FLAG natječaj za Mjeru 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate

 

6. FLAG natječaj za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja” (u daljnjem tekstu „Mjera 2.A.1.“) LRSR u cilju povezivanja tradicionalnog ribarskog i pomorskog sektora sa turističkim sektorom i stvaranje novih turističkih sadržaja (organiziranjem događanja i stvaranjem sociokulturnog događanja) za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište unutar ribarstvenog područja FLAG-a.

Mjera 2.A.1. se odnosi na povezivanje ribarskog sektora sa sektorom turizma u svrhu očuvanja i promocije ribarske i pomorske tradicije i tradicionalne brodogradnje ribarstvenog područja.

Promocija i očuvanje ribarstvene i pomorske tradicije bi se postiglo uz pomoć ulaganja u izgradnju i opremanje malih ribarskih i pomorskih „muzeja“, tematskih, edukativnih, interpretacijskih – multimedijalnih centara, tematskih ruta, izložbi, manifestacija i natjecateljskih događanja (detaljniji popis aktivnosti je naveden u okviru točke 4. FLAG natječaja).

 

Rok za podnošenje prijava teče od 01.07.2021. godine do 02.08.2021. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 239.586,23 HRK.

 

Prihvatljivi korisnici:

  • Jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, ustanove u javnom vlasništvu;
  • Fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća sukladno definiciji mikro malih ili srednjih poduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji MSP (Službeni list Europske unije L 124 od 20. svibnja 2003.),
  • Organizacije civilnog društva
  • Turističke zajednice

Cjelokupna natječajna dokumentacija za 6. FLAG natječaj dostupna je ovdje.

 

7. FLAG natječaj za Mjeru 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate”

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate” (u daljnjem tekstu „Mjera 1.B.1.“) LRSR u cilju smanjivanja troškova poslovanja, odnosno jačanju ekonomske otpornosti gospodarskog sekotra ribarstva (u daljnjem tekstu: GSR), poticanja suradnje ribarskog i turističkog sektora prilikom osmišljavanja projekta i razvijanja novog turističkog sadržaja povezanog s ribarstvenom i pomorskom baštinom te stvaranja preduvjeta za privlačenje mladih ljudi za bavljenje djelatnošću ribolova za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište unutar ribarstvenog područja FLAG-a.

Mjera 1.B.1. se odnosi na stvaranje prostora gdje bi se moglo servisirati plovila, opremu i alate, a i potencirao bi se i razvoj novog turističkog sadržaja u sklopu takvih radionica. Potreba ovakvih radionica je nastala zbog toga što unutar ribarstvenog područja ne postoje takve radionice već je GSR osuđen na održavanje plovila, opreme i alata na javnim površinama pod djelovanjem različitih vremenskih uvjeta i u stalnom sukobu s ostalim korisnicima javnih površina.

Kako bi se obuhvatilo cjelokupnu aktivnost održavanja plovila prihvatljive su aktivnosti ulaganja u opremu za dizanje i/ili spuštanje i/ili izvlačenje i transport plovila (isključivo izvan operativne i manipulativne obale). Detaljniji popis aktivnosti je naveden u okviru točke 4. FLAG natječaja.

Rok za podnošenje prijava teče od 01.07.2021. godine do 02.08.2021. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 179.994,73 HRK.

.

Prihvatljivi korisnici:

  • Jedinice lokalne samouprave
  • Komunalna poduzeća
  • Fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća sukladno definiciji mikro malih ili srednjih poduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (Službeni list Europske unije L 124 od 20. svibnja 2003.), te uputama i pojašnjenjima u Obrascu 3. Izjava o veličini poduzeća.

Cjelokupna natječajna dokumentacija za 7. FLAG natječaj dostupna je ovdje.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. dostupna je ovdje.

 

Predstavljanje oba FLAG natječaja će se održati u Karlobagu, 24. lipnja 2021., s početkom u 9.00 sati u prostoru Vijećnice Općine Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2. (1. kat).

Za sudjelovanje na radionici je obvezna prijava putem e-maila: lagur.tramuntana@gmail.com.

 

 

__________
Izvor: lagur-tramuntana.hr
Naslovna fotografija: Pexels.