JAVNI POZIV – Financiranje događanja u okviru rada TZ Pag

JAVNI POZIV – Financiranje događanja u okviru rada TZ Pag

Objavio: Andrea Beader - 28.10.2022.

Javni poziv za prijavu programa financiranja događanja u okviru programa rada Turističke zajednice Grada Paga za 2023. godinu

Turistička zajednica Grada Paga objavljuje javni poziv za prijavu programa financiranja događanja u okviru svog programa rada za 2023. godinu. U Programu rada Turističke zajednice Grada Paga za 2023. godinu planirana su sredstva namijenjena za pokroviteljstva jednodnevnih i višednevnih manifestacija i (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Turističku zajednicu Grada Paga koja se provode tijekom 2023. godine.

 

O najtečaju

Za pokroviteljstvo i (su)financiranje manifestacija i drugih događanja Prijavitelji mogu podnijeti prijavu za dodjelu sredstava za kulturne, sportske, zabavne, kulturne, turističke, ekološke i druge manifestacije i događanja, a sufinancirat će se događanja organizirana od strane udruga, društava, sportskih klubova, pravnih i fizičkih osoba koja se održavaju na području Grada Paga.

Prednosti pri sufinanciranju imat će događanja koja doprinose obogaćivanju/unapređenju turističke ponude destinacije, specifična su za područje destinacije, imaju termin održavanja u predsezoni, odnosno posezoni i nazočnost u medijima.

Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i moraju obavezno sadržavati:
– ispunjeni formular prijava (u prilogu)
– program s obrazloženjem
– izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
– izjavu o ispunjenju dosadašnjih obaveza s TZ-om Grada Paga
– potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga

 

Postupak prijave

Javni poziv otvoren je do 19. studenog 2022. godine. Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni na mrežnoj stranici Turističke zajednice Grada Paga.

Prijave se dostavljaju poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA PAGA
– NE OTVARATI –
Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i
drugih događanja od općeg značaja
Od špitala 2
23 250 PAG

ili putem elektronske pošte na adresu: direktor@tzgpag.hr

Odluka o odobravanju i rasporedu financijskih sredstava bit će objavljena na mrežnoj stranici Turističke zajednice Grada Paga.

 

__________
Autor: TZ Pag i Grad Pag
Naslovna fotografija: Pixabay