Impressum

Izdavač

Pokret Otoka
Adresa: Sv. Nikole 38, 21432 Stomorska
OIB: HR 47150764424
mob: +385 99 4612 603
e-mail: pokret.otoka@gmail.com

 

Glavna urednica

Paula Bolfan, Silba

 

Zamjenica glavne urednice

Iva Žanetić, Korčula

 

Novinar/ka – Kolumnist/ica

Paula Bolfan, Silba

Marko Bertolino, Split

Antonia Dobrota, Prvić

Vanja Bralo, Brač

Marin Franić, Ugljan / Zadar

Marta Stupin, Prvić

Milena Tafra – Ulić, Mljet

Iva Boras, Hvar

Maja Jurišić, Šolta

 

Grafički urednik

Krešimir Katušić

 

Administrator/ica

Marta Stupin, Prvić