Impressum

Izdavač

Pokret Otoka
Adresa: Sv. Nikole 38, 21432 Stomorska
OIB: HR 47150764424
e-mail: info@islandmovement.eu

 

Glavna urednica

Maja Jurišić

 

Zamjenica glavne urednice

Mirna Dalić

 

Novinar/ka – Kolumnist/ica

Vanja Bralo, Brač

Ana Marija Jakas, Hvar

Maja Dragojević Bačić, Brač

 

Grafički urednik

Krešimir Katušić