Impressum

Izdavač

Pokret Otoka
Adresa: Sv. Nikole 38, 21432 Stomorska
OIB: HR 47150764424
e-mail: info@islandmovement.eu

 

Glavna urednica

Paula Bolfan

 

Zamjenica glavne urednice

Andrea Beader

 

Suradnici na portalu

Andrijano Nigoević, Brač

Dora Čukušić, Vis

Dubravka Jeričević, Korčula

Ivana Krce Horsfall, Korčula

 

Grafički urednik

Krešimir Katušić