Imate OPG i vaša je parcela omeđena suhozidom? Financirajte održavanje!

Objavio: Pokret Otoka - 26.05.2017.

Od ove godine moguće je na jedinstvenom zahtjevu zatražiti od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ulazak u sustav potpore za operaciju 10.1.10. Održavanje suhozida u mjeri 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine.

Kao što znate, sukladno uvjetima višestruke sukladnosti suhozid, kao i druga obilježja krajobraza (živica, lokva, jarak, drvored, pojedinačno drveće, šumarak) ne smijete uklanjati ili oštećivati. Međutim, neminovan utjecaj vremenskih uvjeta i drugih faktora dovodi do promjena na tijelu suhozida koji, ukoliko se ne održavaju redovito i na tradicionalan način, trajno gube svoju formu i u konačnici nestaju kao prepoznatljivi dio krajobraza, piše AgroKlub.

Uvjeti za prijavu

Ovom operacijom sprječava se razaranje tijela suhozida uslijed nepovoljnih vremenskih faktora, zarastanja neželjenom vegetacijom te nedovoljne i neadekvatne brige kako bi se održao karakterističan izgled tradicionalnog suhozida.

Da biste bili prihvatljivi korisnik, morate imati već postojeći suhozid koji je tipičnog izgleda za područje, ukupne dužine minimalno 30 m, a mora se nalaziti na rubu ARKOD parcele. Suhozidi koji se nalaze unutar ARKOD parcele ili na terasama nisu trenutačno prihvatljivi za potporu.

Mora se provoditi minimalna poljoprivredna aktivnost

Da bi prijavljeni suhozid bio prihvatljiv za plaćanje, između ostalog, na ARKOD parceli na kojoj se nalazi suhozid mora se provoditi minimalna poljoprivredna aktivnost od strane poljoprivrednika koji je suhozid prijavio za plaćanje tj. parcela se mora održavati u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj. Suhozidi na zapuštenim i neodržavanim poljoprivrednim površinama nisu prihvatljivi za potporu.

Korisnik je dužan pri provedbi operacije 10.1.10. Održavanje suhozida provoditi slijedeće obveze:

kontrolirati tijelo suhozida minimalno dva puta godišnje, najkasnije do 01. listopada tekuće godine
održavati suhozid koristeći tradicionalne materijale i način izrade, što podrazumijeva ponovno slaganje kamena bez korištenja veziva
sprječavati zarastanje tijela suhozida vegetacijom na način da se neželjena vegetacija mora uklanjati ručno, bez primjene herbicida
završiti izobrazbu koju provodi Savjetodavna služba
voditi evidenciju o svim provedenim obvezama na propisanom obrascu

Više pročitajte na AgroKlubu.