HVAR – Valorizacija pomorske baštine Starog Grada

HVAR – Valorizacija pomorske baštine Starog Grada

Objavio: Andrea Beader - 10.06.2021.

Starome Gradu – Gradu Farosu odobrena sredstva za projekt “Turistička valorizacija pomorske baštine grada Staroga Grada”

.

Odlukom o raspodjeli dijela novca iz ovogodišnjeg županijskog proračuna namijenjenog turizmu i pomorstvu odobreno je Gradu Starome Gradu – Farosu po 25 tisuća kuna za projekt “Turistička valorizacija pomorske baštine grada Staroga Grada” i za 4. međunarodni festival mora “Dani u vali – Stari Grad 2021.”.

– Prvim projektom, odnosno kupnjom starog drvenog broda koji je popravljen i korišten za potrebe snimanja filma “Ribanje i ribarsko prigovaranje”, želimo promovirati pomorsku tradiciju te oživjeti lik i djelo našeg slavnoga sugrađanina i velikoga hrvatskoga renesansnog pjesnika Petra Hektorovića. Troškovnikom je predviđena i adaptacija dijela šetnice Gruja, gdje će brod biti privezan – rekao je Antonio Škarpa, novi-stari gradonačelnik.

Županija je Gradu Hvaru odobrila 20 tisuća kuna za projekt “Podmorsko istraživanje hvarske luke” koja se kao pomorska luka koristi više tisuća godina, nikad nije arheološki istraživana te će se time provesti sustavno istraživanje podvodnog arheološkog lokaliteta, nakon čega će uslijediti njegova prezentacija domaćoj javnosti i turistima.

Današnji “glavni grad” škoja je svoj prvi uspon doživio u antici, a posebno tijekom mletačke vlasti kada postaje glavno zimovalište lake mornarice.

Stoga će rezultati istraživanja, čija će prva faza započeti tijekom ove godine, zasigurno pomoći valorizaciji i dodatnoj promociji bogate pomorske baštine grada i otoka Hvara.

 

 

_________
Izvor: more.slobodnadalmacija.hr
Naslovna fotografija: Unsplash.