HVAR – Svi putevi vode u grad Hvar, što je s ostatkom otoka?

Objavio: Maja Jurišić - 23.05.2018.

U sklopu obilježavanja 150. obljetnice organiziranog turizma na otoku Hvaru pozivamo Vas na predavanje ”Suvremena demografska obilježja otoka Hvara” kojeg organizira Gradska knjižnica Hvar u suradnji s učenicima Srednje škole Hvar, polaznicima predmeta ”Geoinformatika u geografiji’’ i njihovim mentorom Antonijem Morićem-Španićem, mag. geogr., koje će se održati u petak 25.5. 2018. godine u 17:30 h u prostorijama Gradske knjižnice Hvar.

Kakva je trenutna demografska slika otoka Hvara, kakav je odnos nataliteta i mortaliteta, kako su se povijesna migracijska kretanja odrazila na aktualnu demografsku sliku otoka, kada su pojedina hvarska naselja bilježila maksimum naseljenosti, kako turizam kao najvažnija gospodarska djelatnost utječe na demografska kretanja na otoku te koji nam budući razvojni izazovi predstoje poslušajte na zanimljivom predavanju koje demografsku otočnu problematiku sagledava kroz prizmu geografskih informacijskih tehnologija.

 

 

__________

Pokret otoka

Foto: Andrijano Nigoević