HVAR – Hvarani negoduju na velike vile i betonizaciju

HVAR – Hvarani negoduju na velike vile i betonizaciju

Objavio: Andrea Beader - 29.11.2022.

Hvarani ‘ispalili‘ na (pre)velike vile i betonizaciju rajske uvale na njihovu škoju: ‘Novi objekti bit će viši od cijelog mjesta, a podižu se tik do susjedovih međa i ceste!‘

Iako je turistička sezona praktično okončana i veliki broj ljudi koji imaju svoje kuće na otoku Hvaru otišao svojim domovima, u jelšanskom naselju Vitarnja prikupljeni su potpisi na peticiju kojom se od Općine zahtjeva prekid građenja betonskih objekata na tom predjelu koji odstupaju od dosadašnjeg uobičajenog urbanističkog uređenja naselja – prenosi slobodnadalmacija.hr

 

Betonizacija u naselju Vitarnja

Potpisana peticija protiv betonizacije je predana na općinski protokol.

– U naselju Vitarnja u tijeku su radovi na nekoliko betonskih objekata koji odstupaju od dosada izgrađenih skladnih obiteljskih kuća koje su karakteristične za spomenuto naselje. Navedenim građenjem očito dolazi do nepovratne devastacije i nagrđivanja prostora te samim time i kvalitete života mještana Vitarnje.

Tu prevladavaju obiteljske kuće – vikendice s uređenim okućnicama i zelenilom. U takvom prostoru ne smije se dozvoliti betonizacija i apartmanizacija bez poštivanja osnovnih pravila struke. Drugim riječima, svi objekti za koje se izdaje dozvola moraju se prilagoditi prostoru u kojemu se namjeravaju izgraditi i biti u skladu s prostornim planovima – piše u peticiji.

Dalje se navodi da trenutačna izgradnja betonskih objekata pokazuje da to nije slučaj, budući da pregledom gradnji proizlazi da oni zauzimaju gotovo cijele parcele na kojima se grade, te da “premašuju i najveću dopuštenu bruto izgrađenost građevinske čestice od 30 posto koliko je propisano Prostornim planom Općine Jelsa”.

Također, te građevine nisu propisno udaljene od prometnice (minimalno četiri metra), niti je poštovana minimalna udaljenost od susjednih međa, odnosno regulacijske linije, tvrde potpisnici peticije.

– Takvom bezobzirnom betonizacijom bez okoliša i zelenila dolazi do nepovratne devastacije prostora i mijenjanja dosadašnjeg krajobraza koji je upravo najveća vrijednost Vitarnje i svih njezinih stanovnika. Da ne govorimo da se time i negativno utječe na kvalitetu života mještana koji tu žive tijekom cijele godine, a o čijim interesima bi lokalna vlast zapravo trebala najviše brinuti i skrbiti – upozoravaju građani, pa stoga traže hitan sastanak s općinskim načelnikom i njegovim “resornim” suradnicima.

 

Sumnja se na kaznena djela

Ako bi se očevidom na licu mjesta i pregledom dokumentacije na temelju koje se grade predmetne građevine utvrdilo da imaju ishodovane građevinske dozvole to bi ukazivalo da su one protivne važećem Prostornom planu (maksimalna visina građevina, maksimalna bruto izgrađenost čestice, propisana minimalne udaljenosti od prometnice, susjedne međe ili regulacijske linije).

Građani smatraju da bi to upućivalo na utemeljenu sumnju počinjenja više kaznenih djela, pa će to ako se problem ne riješi biti primorani prijaviti Državnom odvjetništvu i USKOK-u. Općinskog načelnika Nikšu Peronju (SDP) pitali smo što planira napraviti po pitanju ovih pritužbi građana.

– Općina ne izdaje građevinske dozvole, nego ispostava županijskog resora za graditeljstvo u Hvaru. Dobro je da je Jelsa izbjegla bezočnu apartmanizaciju, jer u 90 posto slučajeva investitori kod nas rade manje zgrade, odnosno vile koje imaju prizemlje, kat i eventualno bazen.

Općina je, vezano za područje Vitarnje, još Prostornim planom iz 2018. ograničila visinu neizgrađenog područja na sedam i pol metara visine, međutim, ove dvije-tri sporne građevine koje se trenutno grade na tom području nalaze se na parcelama gdje su već prije bile zgrade, tj. na tzv. već izgrađenom području, i tamo iste mogu ići do devet metara visine – tvrdi Peronja.

Prezentirao je i simulaciju zgrade na koju mještani imaju najviše primjedbi, po srijedi je velika parcela pa stoga na njoj niče i tlocrtno velika zgrada. Dojam se u tom smislu dodatno pojačava, jer se nalazi na kosom terenu. Ukopane garaže mogu zauzeti cijeli dio čestice, a i za nju vrijede odredbe Prostornog plana prema kojemu je propisana dopuštena izgrađenost do 30 posto.

– Naše službe su u stalnoj komunikaciji s građevinskom inspekcijom koja dobro radi svoj posao. Inspektori su već bili na predmetnoj parceli. Bilo je i žalbi na izdavanje građevinske dozvole, međutim, Ministarstvo graditeljstva je utvrdilo da je građevinska dozvola valjana i potvrdilo je dokument.

No, mi ćemo i dalje pratiti što se događa u Vitarnji. Općina će Izmjenama i dopunama Prostornog plana također odrediti da se za taj predjel odredi maksimalna visina građevina do sedam i pol metara, bez obzira radi li se o neizgrađenom ili izgrađenom području – najavljuje jelšanski poteštat.

 

__________
Izvor: slobodnadalmacija.hr
Naslovna fotografija: Unsplash