HVAR – Arheološka istraživanja u Starom Gradu

HVAR – Arheološka istraživanja u Starom Gradu

Objavio: Andrea Beader - 01.02.2022.

Muzej Staroga Grada je proveo zaštitna arheološka istraživanja u sklopu projekta izgradnje vodnokomunalne infrastrukture na području Staroga Grada

Arheološka istraživanja su započela u svibnju i trajala, uz manje prekide, do sredine prosinca. Voditeljica istraživanja bila je kustosica Andrea Devlahović, a na terenu su su još bili arheolozi dr. sc. Sara Popović, Lia Vidas, Lucija Fundurulić, Pavle Menalo – prenosi Stari Grad na Hvaru

Na obradi materijala radili su Vesna i Antun Botteri, Ante Matulić, te dr. sc. Marina Ugarković i Martina Korić s Instituta za arheologiju u Zagrebu. Svakako treba istaknuti i pomoć tvrtke Radnik d.o.o. – voditelja Marka Letticha te radnika Sergeja, Emina, Mirnesa, Harisa, Muse i drugih.

.
Ukupno je istraženo 17 testnih arheoloških sondi

Istražili su ukupno 17 testnih arheoloških sondi, od Duolnje kole, Srinje kole, trga sv. Stjepana, Vagonja, pa sve do Torjuna i crkve sv. Nikole. Sasvim očekivano, pronašli su ostatke arhitekture i brojne nalaze (keramičke, metalne, staklene i dr.) iz vremena starogrčkog Farosa pa sve do kasnog srednjeg vijeka. Na temelju ovih rezultata, istraživanja će nastaviti i u ovoj godini, na području trga sv. Stjepana i u Srinjoj koli, u suradnji s Institutom za arheologiju.

Na POVEZNICI je foto album Vilme Matulić koji je nastao tijekom arheoloških istraživanja Muzeja Staroga Grada u 2021. godini.

Zahvaljuju se svim sugrađanima na potpori i svim onim kavama, čajevima, kolačima, palačinkama i ostalim sitnicama kojima su im uljepšavali naporan posao.

__________
Izvor: Stari Grad na Hvaru
Naslovna fotografija: Unsplash.