EU OTOCI – U Švedskoj održan treći otočni forum za čistu energiju

Objavio: Ana Marija Jakas - 17.05.2019.

Otočni forum za čistu energiju se održao u Švedskoj u periodu od 14. svibnja do 16. svibnja u dva dijela. Prvi dio se održao u Stockholmu dok se drugi dio konferencije održao na putničkom brodu koji je pogonjen tehnologijom Climeon Ocean Marine.

Cjelokupni program konferencije fokusirao se na praktične korake prema dekarbonizaciji otoka EU, uključujući tehnološka rješenja i inspirativne primjere iz nordijskog arhipelaga. Rasprave su uključivale ​​sve razine upravljanja, od lokalne do europske razine odlučivanja.

Kako bi se ojačala razmjena i suradnja između otoka EU-a, na forumu su se održali interaktivni sastanci koji su se fokusirali na različite elemente putovanja tranzicije čiste energije – od uspostave inicijalne suradnje između više zainteresiranih dionika, izrade programa tranzicije čiste energije, do koncepta financiranja i ulaganja te na koji način implementirati izrađeni program tranzicije na čistu energiju.

Također je najavljeno održavanje četvrtog otočnog foruma za čistu energiju u Hrvatskoj.

__________
Autor: Ana Marija Jakas
Naslovna fotografija: Pokret Otoka