ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike

Objavio: Paula Bolfan - 08.03.2019.

Energetska učinkovitost je zbroj isplaniranih i provedenih mjera čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine energije tako da stopa proizvodnje ostane sačuvana. Jednostavnije rečeno, energetska učinkovitost znači uporabiti manju količinu energenata za obavljanje istog posla.

Pod pojmom energetska učinkovitost podrazumijevamo učinkovitu uporabu energije u svim sektorima krajnje potrošnje energije: industriji, prometu, poljoprivredi i kućanstvima.

Bitno je istaknuti da energetska učinkovitost nikako nije štednja energija. Naime, štednja uvijek podrazumijeva određena odricanja, dok učinkovita uporaba energije nikada ne narušava uvjete rada i življenja. Poboljšanje učinkovitosti potrošnje energije ne podrazumijeva samo primjenu tehničkih i tehnoloških rješenja. Svaka tehnologija i tehnička oprema, bez obzira koliko učinkovita bila, gubi svoje svojstvo ako ne postoje educiran kadar koji će se njome znati služiti na najučinkovitiji mogući način. Stoga može se reći da je energetska učinkovitost prvenstveno stvar svijesti ljudi i leži njihovoj volji za promjenom ustaljenih navika prema energetski učinkovitijim rješenjima.
.

„ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike“

U tom smislu potičući energetsku učinkovitost u RH Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvoj na svojoj 2. sjednici, održanoj 26. veljače 2019. donio je odluku o novom programu za hrvatske poduzetnike pod nazivom „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike“

Cilj ovog programa je:
.

  • smanjenje potrošnje isporučene energije proizvodne industrije kroz provedbu mjera energetske učinkovitosti i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje u proizvodnim pogonima donose smanjenje potrošnje isporučene energije proizvodne industrije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
  • smanjenje potrošnje isporučene energije uslužnog sektora kroz provedbu mjera energetske učinkovitosti i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
    .

Iznos sredstava i prihvatljivi primatelji

Iznos sredstava za provedbu „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj je 35.000.000,00 eura ( 266.000.000,00 kuna) od čega je 152.000.000,00 kuna namijenjeno za mjeru „ Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, a preostalih 114.000.000,00 kuna namijenjeno je za mjeru „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru“

Bitno je napomenuti kako su prihvatljivi primatelji ovog Programa svi mikro, mali, srednji i veliki privatni poduzetnici registrirani za obavljanje djelatnosti iz:

  • Područja proizvodne industrije ( koja uključuje sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda
  • Uslužnog sektora ( turizma i trgovine)

 

Ovaj blog pripremljen je u suradnji s tvrtkom Synergia savjetovanje d.o.o.

__________
Autor: Pokret Otoka
Fotografija: Pixabay