ENERGETIKA – Ima li smisla realizacija solarne elektrane bez poticaja Fonda?

ENERGETIKA – Ima li smisla realizacija solarne elektrane bez poticaja Fonda?

Objavio: Andrea Beader - 24.10.2022.

Ugradnja solarne elektrane danas je isplativija nego ikad, no početno ulaganje za mnoge je nemali udar na kućni budžet

Prema istraživanju Zelene energetske zadruge provedenom 2022. godine, više od 90 posto građana odlučnih oko ugradnje čeka na poticaje za solarne elektrane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) kako bi umanjili trošak, ali i što više skratili razdoblje povrata ulaganja – prenosi zgradonacelnik.hr

 

Poticaji Fonda za solarne elektrane

U odnosu na dosadašnje poticaje za solarne elektrane gradova i županija, FZOEU nudi veće postotke sufinanciranja. Raspon sufinanciranja iznosi 40 posto – 60 posto – 80 posto, a odobren postotak ovisi o razvijenosti područja na kojem se prijavitelj nalazi.

Po obiteljskoj kući može se ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000 kuna (16.988,52 eura), odnosno:
.

  • do 80 posto opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka
  • do 60 posto opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka
  • do 40 posto opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske

Sredstva pokrivaju troškove nabave i ugradnje opreme solarne elektrane, a dodjeljuju se na temelju dokaza samostalnog plaćanja, što znači da trošak koji želite pokriti putem Fonda prvo morate platiti sami.

 

SOLARNE ELEKTRANE – Na što se više NE PLAĆA porez (PDV)

Prilikom prijave na Javni poziv Fonda, neophodno je da je objekt legaliziran, a potrebno je unaprijed riješiti i vlasništvo objekta i priključka. Osim toga, potrebno je unaprijed izraditi glavni projekt solarne elektrane te ishoditi suglasnost za ugradnju HEP ODS-a.

Sufinanciranje solarne elektrane kroz Fond moguće je isključivo za objekte koji imaju:
.

  • izrađen energetski certifikat
  • izvješće o provedenom energetskom pregledu odgovarajućeg energetskog razreda (za kontinentalni dio Hrvatske energetski razred A, B ili C, a za Primorje energetski razred A ili B).

Prilikom samostalnog financiranja realizacije solarne elektrane, potrebno je napraviti gotovo sve korake kao i u slučaju korištenja poticaja, izuzev izrade energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu čija je tržišna cijena 1.000 do 3.000 kuna.

 

Povrat ulaganja

Za usporedbu samostalnog financiranja i financiranja uz poticaje Fonda, kao primjer uzeta je solarna elektrana snage 5,6 kW za obiteljsku kuću u Zagrebu.

Samostalnim financiranjem ulaganje u elektranu ove snage vratilo bi se za 9,8 godina. Ovisno o responzivnosti svih dionika u procesu realizacije elektrane (korisnik, HEP, izvođač), proces od izrade projekta do ugradnje trajao bi do 4 mjeseca.

Kada bi se ista solarna elektrana financirala uz poticaje u iznosu od min. 40 posto ukupnog troška, trošak opreme i ugradnje iznosio bi oko 35.000 kuna. Razdoblje povrata ulaganja u ovom bi slučaju bilo znatno kraće – oko 5,7 godina, no sam proces realizacije bi trajao oko tri puta dulje, ako računamo da ste s pripremom za prijavu krenuli barem tri mjeseca prije otvaranja Javnog poziva, odnosno ako računamo razdoblje čekanja na prijavu, čekanja na objavu rezultata te samu realizaciju.

 

Nema jamstva

Poticaji Fonda mogu dosta skratiti razdoblje povrata ulaganja u solarnu elektranu, a kućnom budžetu sačuvati i do 64.000 kuna (u slučaju aktualnog Javnog poziva). Ipak, ne postoji garancija da ćete ostvariti poticaje ako se uspješno prijavite, posebno u pozivima u kojima prijave funkcioniraju po principu ‘najbrži prst’.

Odbijajuća okolnost može biti i to da morate imati vlastita sredstva za ulaganje i prije nego se odobri sufinanciranje. Uzimajući u obzir kontinuirani godišnji rast cijena električne energije, ali i aktualnu energetsku krizu koja dodatno destabilizira cijene električne energije, razdoblje povrata ulaganja u solarnu elektranu postaje sve kraće. Fond je zato olakotna okolnost, ali ne bi trebao biti presudan faktor pri donošenju odluke o ovom ulaganju.

 

__________
Izvor: zgradonacelnik.hr
Naslovna fotografija: Pexels