E-SAVJETOVANJE – Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

E-SAVJETOVANJE – Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Objavio: Andrea Beader - 29.06.2022.

Otvoreno je javno savjetovanje na temu Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike putem portala e-savjetovanja pokrenulo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. – prenosi pora.com.hr

Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) za razdoblje 2021.-2027.

Glavni cilj ulaganja je ojačati ekonomiju i društvo kroz postizanje više razine zaposlenosti i aktivnosti, kvalitetnog i dostupnog obrazovanja povezanog s tržištem rada, snažnog sustava socijalne zaštite te kvalitetnih i dostupnih zdravstvenih usluga – prenosi esavjetovanja.gov.hr

 

E – savjetovanje je otvoreno do 9. srpnja 2022. godine.

 

Provedbom PULJP-a planira se doprinijeti nacionalnim ciljevima za 2030. godinu u okviru Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava:
.

  • Zaposleno 75% populacije između 20 i 65 godina
  • Sudjelovanje 55% svih odraslih u cjeloživotnom učenju
  • Smanjenje stope rizika od siromaštva i/ili socijalne isključenosti na 15% (375.000 osoba od čega 42.000 djece)

Temeljni dokument za izradu PULJP 2021.-2027. je Nacionalna razvojna strategija do 2030. i izvješća i preporuke u okviru europskog semestra.

 

Glavni razvojni izazovi

Program se bazira na investicijama u četiri ključna područja:
.

  • ulaganje u zapošljavanje i povećanje mobilnosti,
  • socijalno uključivanje,
  • obrazovanje i cjeloživotno učenje
  • ulaganje u zdravstvenu i dugotrajnu skrb

Obzirom da je fokus programa na poboljšanje socio-ekonomskih uvjeta u Hrvatskoj, posebna pažnja se usmjerava na osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, posebice djecu u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju kao i ostale ranjive skupine kojima je potrebna podrška i pomoć.

Obzirom na izvanredne okolnosti tijekom 2020. i 2021. godine koje su vezane uz pandemiju COVID 19 i dva razorna potresa u Hrvatskoj, pretpostavljamo značajan utjecaj pandemije na pojedine ranjive skupine u društvu, posebno u kontekstu pristupa zdravstvenim, socijalnim i obrazovnim uslugama. Iz tog razloga program će biti usmjeren na doprinos oporavku od krize kako bi Hrvatska nastavila predpandemijske razvojne trendove.

.
U provedbi ESF programa 2014.-2020. partnerstvo sa socijalnim partnerima i organizacijama civilnoga društva (OCD) pokazalo je puni potencijal za ostvarivanje zadanih ciljeva programa

Kroz provedbu aktivnosti, socijalni partneri i organizacije civilnoga društva imaju mogućnost razvoja svojih kapaciteta za ostvarivanje ESF+ ciljeva. OCD-ovi su posebno aktivni u pružanju socijalnih usluga i provedbi aktivnosti za socijalno uključivanje ranjivih skupina, a socijalni partneri su ključni dionik na tržištu rada.

Obzirom da su u RH značajne regionalne razlike u potrebama u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja te zdravstva, ESF+ ulaganja će imati regionalni/lokalni karakter pri dizajnu intervencija, vodeći računa o specifičnim lokalnim i regionalnim potrebama u Hrvatskoj.

__________
Izvor: esavjetovanja.gov.hr
Naslovna fotografija: Unsplash