CRES – Najveća sunčana elektrana s proizvodnjom energije započet će do 2020. godine!

Objavio: Paula Bolfan - 07.07.2018.

Do 2020. godine na otoku Cresu će s proizvodnjom energije započeti najveća sunčana elektana (SE) u Hrvatskoj, čija se vrijednost penje na 45 milijuna kuna.

HEP, Primorsko-goranska županija i Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca Samostan sv. Frane – Cres, jučer su potpisali Sporazum o suradnji na projektu SE Orlec Trinket, snage 6,5 MW, koja će proizvoditi 8,5 Gwh godišnje, što može zadovoljiti potrošnju oko 2000 kućanstva. U srpnju se očekuje ishođenje građevinske dozvole za elektranu te nakon toga i raspisivanje tendera za građevinske radove.
.

Najveća sunčana elektrana u Hrvatskoj

– Ovo je za HEP, a usuđujem se reći i za Hrvatsku, povijesni trenutak. Bit će to prva neintegrirana sunčana elektrana u sustavu HEP-a i najveća sunčana elektrana u Hrvatskoj.Trenutno su najveće sunčane elektrane snage 1 MW pa je ova čak šest puta veća od dosad najveće izgrađene sunčane elektrane u Hrvatskoj. Posebno mi je drago što će ova elektrana dati svoj doprinos jačanju infrastrukture u funkciji razvoja turizma na Cresu i Lošinju jer će se električan energija proizvoditi onda kad je najpotrebnija, u razdoblju povećane potrošnje u turističkoj sezoni – istaknuo je Frane Barbarić, predsjednik Uprave HEP-a, prilikom potpisivanja sporazuma.

Naglasio je pritom da je SE Orlec Trinket prvi HEP-ov projekt u sklopu planiranog ciklusa izgradnje sunčanih elektrana i dio strategije kojom se planira povećati udio obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije HEP grupe na 50 posto do 2030., odnosno na 70 posto do 2050.
.

Energetska tranzicija Hrvatske

– Time ćemo odigrati vodeću ulogu u energetskoj tranziciji Hrvatske – naglasio je Barberić.

Slično se moglo čuti i od Gorana Granića, predsjednika Nadzornog odbora HEP-a, koji vjeruje da je ovo početak jedne priče, koja će u HEP-u biti sve češća i da će takvih projekata, poput ovog na Cresu, biti sve više.

– Vjerujem da će u sljedećih, četiri, pet godina biti sve više projekata od strane investitora, a sve manje onih poticanih od strane države – smatra Granić.
..

Izazov i za Cresane

Ovo je svakako novi izazov i za građane Cresa, nadovezao se gvardijan Samostana sv. Frane – Cres o. Zdravko Tuba, da pokušamo kroz projekt solarne elektrane doprinjeti boljitku života, ali i očuvanju prirode jer je Cres poznat po svojoj flori i fauni. Samostan se, naime, obvezuje zemljište u svom vlasništvu, na kojem je planirana izgradnja elektrane, dati u zakup HEP-u na 25 godina. Potpisivanju sporazuma je, također, prisustvovala Marina Medarić, zamjenica župana Primorsko-goranske županije, koja je naglasila da se projekt uklapa u dugoročnu strategiju Cresa 2016.-2020., koja podrazumijeva poticanje korištenja obnovljivih izvora, što je i pretočeno u prostorno-plansku dokumentaciju.

– U sklopu toga je planirano 25 projekata, u što ulazi i šest solarnih elektrana te pet vjetroelektrana – istakla je Medarić.
.

SE Orlec Trinket Istok izgradit će se na lokaciji površine 17 hektara, oko dva kilometra sjeverno od naselja Orlec na otoku Cresu.

Podijeljena je na 13 segmenata pojedinačne snage 500 kW. Projekt je uvažio niz zahtjeva zaštite okoliša i prirode, a do ishođenja lokacijske dozvole 6. lipnja 2018., projekt je razvijao Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, koji je ishodio rješenje o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu, prethodnu elektroenergetsku suglasnog te izradio elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na distribucijsku mrežu. Na temelju javnog poziva HEP-a, Primorsko-goranska županija je dostavila HEP-i iskaz interesa za ustupanje projekta, kojeg je HEP nakon provedene analize ocijenio isplativim

Primorsko-goranska županija je paralelno s razvojem projekta Orlec Trinket Istok započela i razvoj projekta SE Orlec Trinket Zapad, snage 4,14 MW, čime bi ukupna snaga sunčanih elektrana na Cresu u budućnosti iznosila više od 10 MW.

Kako je istaknuto, i HEP svakako razmatra intenzivnije korištenje sunčeve energije te je SE orlec Trinket prvi HEP-ov projekt u sklopu planiranog cikusa samostalnog razvoja ili akvizicije projekata izgradnje neintegriranih solarnih elektrana.

_________
Izvor: jutarnji.hr
Fotografija: Pixabay / torstensimon