CRES | Grad Cres je business friendly!

Objavio: Pokret Otoka - 12.01.2018.

Nakon 18 mjeseci ispunjavanja 12 zahtjevnih kriterija i više od 80 pokazatelja, Regionalno vijeće Programa certifikacije jugoistočne Europe donijelo odluku da je Cres ispunio 89,9% kriterija te potvrdilo da je grad s povoljnim poslovnim okruženjem

Gradonačelnik Kristijan Jurjako i cijela gradska uprava dobili su najljepši božićni poklon: Gradu Cresu priznat je naziv Grada s povoljnim poslovnim okruženjem. Certifikacija gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Europi (BFC SEE) program je za poboljšanje kvalitete usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju gospodarstvenicima. Program daje jasne smjernice gradovima i općinama kako stvoriti povoljno poslovno okruženje i uvesti standarde učinkovite i transparentne lokalne administracije. S druge stane, potencijalnim investitorima certifikat pokazuje da su na lokalnoj razini uvjeti poslovanja strandardizirani.

Ispunili 89,9% kriterija

Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, kao Nacionalni koordinator Programa BFC SEE za Hrvatsku, službeno je obavijestio Grad Cres da je Regionalno vijeće Programa certifikacije BFC SEE, temeljem izvješća verifikacijskog tima, donijelo odluku da je Grad Cres ispunio 89,9% kriterija certifikacije, čime je potvrđeno da je grad s povoljnim poslovnim okruženjem. Svečana dodjela certifikata očekuje se nakon Nove godine, čime će se Cres pridružiti Bjelovaru, Jastrebarskom, Crikvenici, Kostreni, Ivancu i Labinu, koji taj certifikat već imaju.

Posjet verifikatora

– Nakon godinu i pol aktivnosti na ispunjavanju 12 zahtjevnih kriterija i više od 80 pokazatelja te napetog iščekivanja rezultata verifikacije, mogu reći da smo i moj tim i ja odahnuli sada, kad je postupak uspješno zaključen. Međunarodni verifikatori analizirali su evaluacijsko izvješće u kojem je prikazano koliko smo kriterija certifikacije uspješno ispunili, potom su posjetili Cres i još jednom na licu mjesta sve to provjerili, razgovarali su s lokalnim poduzetnicima kako bi se uvjerili da nismo »uljepšali« naše izvješće i konačno donijeli svoj sud da Cres ispunjava standarde »business friendly« okruženja, objasnio je Jurjako postupak certifikacije.

_____

Tekst | Novi List

Fotografija | pixabay.com