BRAČ – U iščekivanju referendumske odluke o upravljanju otpadom na otoku

Objavio: Paula Bolfan - 09.06.2019.

Supetarski gradski vijećnici donijeli su jednoglasnu odluku da se ove nedjelje ide na referendum, ujedno prvi supetarski lokalni referendum, gdje će birači odgovoriti na pitanje: Želite li da odlagalište Kupinovica postane centralno odlagalište otpada cijelog otoka Brača?

Povod je Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike – prenosi Gradonačelnik.hr

Jedna od tih odluka je vezana i za otok Brač, prema kojem bi se zatvorio deponij Košer u općini Pučišća te otpad svih jedinica lokalne samouprave na Braču prihvaćao na supetarski gradski deponij Kupinovica. Dakle, u Supetru bi se trebao prihvaćati otpad s cijelog otoka.
.

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković oštro se suptostavila takvoj odluci

Osim toga reagirale su i jedinice lokalne samouprave, ne samo s Brača, nego i Hvara i Visa te uputile pismo Ministru zaštite okoliša kako bi iskazali nezadovoljstvo Odlukom kojom će poskupiti cijene odvoza smeća radi dodatnih troškova, te kako bi upozorili na brojne probleme u provođenju ove Odluke.

– No Ministarstvo ustraje na provedbi, a pred nama su brojni problemi – kaže gradonačelnica Marković i dodaje: –  Oštro se protivim ovoj odluci iz više razloga. Prvo, šest godina smo radili na ishođenju potrebne dokumentacije za sanaciju deponija ”Kupinovica”, dobili potrebnu građevinsku dozvolu za sanaciju, riješili imovinsko pravne odnose te poslali sav potreban troškovnik na odobrenje u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi pokretanja postupka nabavke za pronalaženje izvođača za sanaciju deponija. Fond već mjesecima odgađa donošenje odluke o sufinanciranju po ugovoru 75% sredstava za sanaciju deponija čija je vrijednost prve faze procijenjena na iznos veći od 35 milijuna kuna. Stupanjem ove gore navedene Odluke na snagu, postavlja se pitanje ispravnosti postojeće dokumentacije jer ukoliko budemo primorani primiti otpad s ostatka otoka Brača što je s veličinom obuhvata deponija, veličinom privremene plohe i dr.?
.

Drugo pitanje koje se postavlja što je s izgradnjom Lećevice?

Koliko dugo još moramo čekati na naš regionalni centar? Tri godine? Pet? Sedam? Hoće li ga uopće biti i što ćemo u tom slučaju sa kapacitetima otpada na Kupinovci? Nevjerojatno je kako se donose odluke po pitanju gospodarenja otpada, sve se obveza bez odgovora na brojna pitanja prebacuje na jedinice lokalne samouprave koje su u obvezi, temeljem Uredbe o komunalnom otpadu, 1. studenoga 2017. godine, osigurati novi sustav sakupljanja otpada, a samo komunalno opremu od FZOEU čekamo već dvije godine.

Međutim, za razliku od većine JLS u našoj županiji, Grad Supetar je napravio najveći dio posla u uspostavi cjelovitog sustava za sakupljanje otpada: od nabavke novog programa evidentiranja na principu ” čipiranih kanti”,  sređivanja baze podataka i prilagođavanja novom načinu obračuna, nabavku potrebne opreme za razvrstavanja otpada, isporukom ostatka komunalne opreme sustav skupljanja otpada na kućnom pragu… – kaže gradonačelnica Supetra dajući činjenice koje učestalo iznosi u javnost, a kako bi ukazala na nelogičnosti i probleme koji mogu nastati zbog ishitrenih oduka.
.

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog kluba SDP-HSU-a da se pokrene postupak za ocjenu suglasnosti Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta s Ustavom

Vijećnici drže da ta Odluka oduzima jedinicama lokalne samouprave pravo na lokalnu samoupravu te da je Ministarstvo tom Odlukom grubo uzurpiralo njihove poslove. Ustav RH određuje, naime, kaže gradonačelnica Marković, da jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se, među ostalim, odnose na prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša.

Inače Grad Supetar je još od kraja 2017. godine definirao brojne promjene u području gospodarenja otpadom, pa se je uvela odvojena predaja otpada, a kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine odvojeno sakupljenog otpada te u konačnici smanjila količina otpada koji se zbrinjava odlaganjem na deponiju.

Sakupljanje miješanog komunalnog otpada na „kućnom pragu“ u naseljima Mirca i Škrip se prikuplja na „kućnom pragu“, putem čipiranih spremnika, dok su istovremeno uklonjeni svi spremnici za otpad s javnih površina, izuzev tzv. zelenih otoka namijenjenih za reciklabilni otpad (staklo, plastika, papir, tekstil). Plan je gradonačelnice do ove ljetne sezone pokrenuti još i naselje Splitska, a odmah iza ljeta i naselje Supetar čime bi onda do kraja ove godine takav sustav odvoza otpada bio prisutan na području čitavog Grada Supetra.
.

Grad Supetar se prijavio na natječaj FZOEU za nabavku spremnika namijenjenih za odvojeno prikupljanje otpada te je i potpisan Ugovor i čeka se njihova isporuka.

Tada će svakom korisniku, osim spremnika za miješani komunalni otpad, biti dodijeljen i spremnik za papir i plastiku te će se navedene frakcije otpada također prikupljat na „kućnom pragu“ korisnika. Po pitanju izgradnje Reciklažnog dvorišta u industrijskoj zoni Žedno Drage, ishođena je lokacijska dozvola, izrađena projektna dokumentacija te se čeka usklađenje UPU-a Žedno-Drage s PP, nakon čega će se ishoditi građevinska dozvola te prijaviti na natječaj FZOEU za dobivanje sredstava za izgradnju.

 

__________
Izvor: Gradonačelnik.hr
Fotografija: Best of Brač