BRAČ – Preuzmite bojanku o gospodarenju otpadom

Objavio: Dijana Šabić - 22.08.2019.

U sklopu projekta Zeleni Brač – edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču do sada je održano nekoliko aktivnosti za djecu kojima ih se nastoji podučiti kako razdvajati otpad, kako smanjiti količinu otpada i potaknuti usvajanje pozitivnih životnih navika.

Ovo su tek neke od niza aktivnostima kojima se u sklopu projekta kojeg provode sve bračke općine i grad Supetar zajedno, otočane nastoji osvijestiti o problemu otpada na otoku.

Posljednji proizvod projekta ova je interaktivna bojanka koja osim crteža za bojanje donosi i niz zadataka kojima se djecu još jednom uči odvajati otpad i razumjeti cijeli sustav gospodarenja otpadom.

Bojanku možete preuzeti u nastavku, isprintati i raditi na osvještavanju i informiranju vlastite djece o problemu otpada!

PREUZMI BOJANKU!

Izradu bojanke financira Europska Unija, putem Kohezijskog fonda i Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa, u sklopu projekta “Zeleni Brač – edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču” čija je ukupna vrijednost 299.490,00 kn.

___________________
Autorica: Dijana Šabić
Fotografije: Dijana Šabić