BRAČ – Dječji vrtić Selca provodi projekt unaprjeđenja usluga

BRAČ – Dječji vrtić Selca provodi projekt unaprjeđenja usluga

Objavio: Andrea Beader - 04.10.2021.

U Selcima na Braču ovih dana završava projekt za dječji vrtići “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca”, kojeg su proteklih 30 mjeseci zajednički provodili s Općinom Selca

Projekt unaprjeđenja usluga dječjeg vrtića Selca je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Od travnja 2019., kada je potpisan ugovor vrijedan 1.483.886,53 HRK. Ostvareni su svi predviđeni pokazatelji uspješnosti provedbe projekta, a pojedini su i značajno nadmašeni – javlja Poduzetnički centar aktiva.

“Ovim projektom osigurali smo cjelodnevni boravak djece i brojne druge sadržaje. Poput sporta i učenja stranog jezika, kako bi boravak djeci u vrtiću bio sadržajno bogatiji i kvalitetniji” ističe načelnik Ivan Marijančević.

.
Ulaganja u uređenje prostora i vještine zaposlenih

Ulagalo se tako u uređenje prostora vrtića:
:

  • uvođenje dva nova programa – sportski program i
  • program učenja stranog jezika;
  • povećanje broja zaposlenika, koji su, uz redovan rad, sudjelovali u mnoštvu edukacija kako bi djeci pružili što kvalitetniju uslugu

 

Odgojiteljice, pedagoginja i psihologinja Dječjeg vrtića Selca učile su o tome kako koristiti vještine iz terapije igrom u grupnom radu:
.

  • Kako bolje razumjeti individualne socio-emocionalne potrebe djeteta,
  • kako mjeriti vizualno-motoričke vještine integracije djece,
  • kako raditi s djecom sa specifičnim teškoćama u učenju, poremećajem pažnje/hiperaktivnim poremećajem, autizmom,

 

Provedba projekta

“Provedba ovog projekta u našem vrtiću uvelike je obogatila naš odgojno-obrazovni rad. Stručne suradnice psihologinja i pedagoginja provodile su sa svom djecom različite igre i radionice zbog zadovoljavanja razvojnih potreba i interesa djece. Mnogo pažnje posvećeno je ranoj intervenciji. Identificiranju djece s teškoćama i darovite djece u našem vrtiću” ističe ravnateljica DV Selca, Petra Nižetić.

Sve ovo, i još mnogo toga, posljedica je višegodišnjeg ulaganja u različite aspekte ranog i predškolskog odgoja djece u općini Selca na Braču. Koristeći se dostupnim sredstvima i aplicirajući na različite natječaje, kako na regionalnoj, tako i na europskoj razini. Stekli su se tako i uvjeti za otvaranje područnog vrtića, u naselju Povlja, jednom od ukupno pet naselja u Općini Selca.

“Ponosni smo i na činjenicu da smo u cijelosti uredili i opremili novi područni vrtić u Povljima koji je započeo s radom u ožujku ove godine. Time je rasterećen vrtić u Selcima. Djeci iz Povalja je osiguran vlastiti vrtić u njihovu rodnomu mjestu” ističe Marijančević.

Provedbom ovakvih projekata stječu se uvjeti za ostanak obitelji na hrvatskim otocima. Omogućuje se i zapošljavanje roditelja, posebno majki, koje su tradicionalne te  ostaju kod kuće brinuti se o djeci. Osim toga, s roditeljima su se provodila individualna savjetovanja te su redovito pisane stručne objave na web stranici ili oglasnoj ploči vrtića kao potpora za rješavanje izazova suvremenog roditeljstva.

.

vrtić

foto: Poduzetnički centar Aktiva

 

“Uvođenje poslijepodnevnog programa s dodatnom uslugom ručka, jer isti nije u sklopu poludnevnog programa prema Državnom pedagoškom standardu, olakšalo je roditeljima mogućnost zaposlenja i konkuriranja na tržištu rada. Uz sigurnost roditeljima da su djeci zadovoljene sve osnovne potrebe – hrana, odmor, socijalizacija. Trebamo naglasiti pozitivno iskustvo uvođenja ručka u vrtiću. Djeca se uče samostalnosti te lakše prihvaćaju raznovrsniju i zdraviju hranu kada su u skupini s drugim vršnjacima” zaključuje ravnateljica.

Ovakvi projekti, kao što je projekt “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca”, omogućuju lakše usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza roditelja, ali i povećanje dostupnosti odgoja i obrazovanja na svim razinama neovisno o ekonomskom statusu roditelja.

__________
Izvor: Poduzetnički centar Aktiva
Naslovna fotografija: Poduzetnički centar Aktiva