PELJEŠAC – Aplikacija za kartiranje pajasena

PELJEŠAC – Aplikacija za kartiranje pajasena

Objavio: Andrea Beader - 22.04.2021.

Ekološka udruga izradila je aplikaciju kojom prate širenje pajasena, invazivne biljne vrste koja se sve više širi ovim dijelom Europe

Ekološka udruga Mala sirena iz Žuljana, naselja u sastavu Općine Ston na Pelješcu, već šest godina prati pojavu pajasena na Pelješcu. Kroz predavanja i terenske radionice pokušava doprinijeti osvješćivanju javnosti o ovom problemu.

Udruga se bavi zaštitom morskog okoliša, priobalja i prirodnih bogatstava, edukacijom mladih s ciljem jačanja ekološke svijesti, informiranjem građana o temama s područja zaštite mora, te podržava zaštitu flore, faune i vrijednih područja.

Član Udruge, Miroslav Villi, otkriva da se aplikacija za kartiranje s vremenom preko društvenih mreža proširila i na dio Hrvatske.

“S obzirom na saznanja da pajasen sve više osvaja jugoistočnu Europu, odlučili smo proširiti područje prikupljanja podataka kako bi se objedinili podaci o njegovoj rasprostranjenosti”, otkriva Villi te poziva javnost da se pridruži u prikupljanu osnovnih podataka o sve većoj prisutnosti ove invazivne vrste.

Aplikacija je javna i dostupna na sljedećoj poveznici, a do sada prikupljeni podaci javno su dostupni na web karti.

 

 

__________
Izvor: glasotoka.hr
Naslovna fotografija: Unsplash.