Prvi put Vijeće za koncesije dobilo stalnog predstavnika civilnog sektora

Objavio: Pokret Otoka - 24.10.2017.

Prvi put Vijeće za koncesije dobilo stalnog predstavnika civilnog sektora: “Uvodi se nova politika koja je participativna i transparentna”

“Do sada su tamo sjedili ljudi koji su bili županijski vijećnici. Sada je tijelo “prošarano”, nisu svi vezani uz politiku. To odmah daje nadu i impuls da se neke stvari mijenjaju na bolje”

 U ponedjeljak je održana 4. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Nakon što je donošena odluka o razrješenju članova Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području SDŽ, a razriješeni su Joško Dvornik kao predsjednik te Mladen Bartulović, Ivica Čikotić, Marko Bertolino, Veljan Radojković, Petroslav Sapunar i Joško Stella kao članovi, u Stručno tijelo kao stalni članovi imenovani su: Ivica Čikotić (predstavnik Lučke kapetanije Split, Marko Bertolino(predstavnik udruge koja je registrirana za poslove vezano za pomorsko-prometnu tematiku, udrugu Pokret otoka) i Domagoj Lažeta (predstavnik davatelja koncesije koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave).

U Stručno tijelo kao promjenjivi članovi imenovani su:

1. Saša Horvat – predstavnik vijećnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije iz redova vladajućih za područja: trogirska rivijera, splitska rivijera, omiška rivijera, makarska rivijera i otoci
2. Tihana Saša Glavurtić – predstavnica Općinskog vijeća Općine Šolta
3. Ante Ljubičić – predstavnik Gradskog vijeća Grada Solina
4. Dean Rahan – predstavnik Općinskog vijeća Općine Postira
5. Josip Jakšić – predstavnik Općinskog vijeća Općine Nerežišća
6. Toni Popović – predstavnik Općinskog vijeća Općine Zadvarje
7. Mate Ribičić – predstavnik Gradskog vijeća Grada Omiša
8. Viktor Puljak – predstavnik Općinskog vijeća Općine Brela
9. Ivica Radić – predstavnik Općinskog vijeća Općine Okrug
10. Nino Vela – predstavnik Gradskog vijeća Grada Splita
11. Teo Jelčić – predstavnik Gradskog vijeća Grada Hvara
12. Tonka Ivčević – predstavnica Gradskog vijeća Grada Komiže
13. Perislav Petrić – predstavnik Gradskog vijeća Grada Starog Grada
14. Danijela Kirigin – predstavnica Gradskog vijeća Grada Supetra
15. Dujo Odžak – predstavnik Gradskog vijeća Grada Trogira
16. Baldo Šutić – predstavnik Općinskog vijeća Općine Gradac
17. Ivan Marijančević – predstavnik Općinskog vijeća Općine Selca
18. Petar Anibalović – predstavnik Općinskog vijeća Općine Sutivan
19. Joško Roščić – predstavnik Općinskog vijeća Općine Baška Voda
20. Ivan Slavić – predstavnik Općinskog vijeća Općine Sućuraj
21. Marino Kaštelan – predstavnik Općinskog vijeća Općine Pučišća
22. Marijan Mravičić – predstavnik Općinskog vijeća Općine Tučepi
23. Darija Najev Jurač – predstavnica Općinskog vijeća Općine Marina
24. Ante Miličić – predstavnik Općinskog vijeća Općine Podgora
25. Bernardin Petrić – predstavnik Općinskog vijeća Općine Dugi Rat
26. Silvana Aljinović – predstavnica Općinskog vijeća Općine Podstrana
27. Ivo Markusović – predstavnik Općinskog vijeća Općine Milna
28. Vinko Zulim – predstavnik Općinskog vijeća Općine Seget.

Tako je među stalne članove Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području SDŽ prvi put imenovan netko iz civilnog sektora, u ovom slučaju Marko Bertolino kao predstavnik udruge Pokret otoka.

Bertolino je za Dalmacija Danas komentirao svoje imenovanje:

– Ne vidim ovo kao uspjeh udruge. Uspjeh je u tome da se počinje mijenjati način sagledavanja stvari i kako je politika sve svjesnija potrebe da se kao dionike odlučivanja uključi svih. Do sada je to tijelo bilo političko. Do sada su tamo sjedili ljudi koji su bili županijski vijećnici. Sada je tijelo “prošarano”, nisu svi vezani uz politiku. To odmah daje nadu i impuls da se neke stvari mijenjaju na bolje.

Upitali smo Bertolina kada Tijelo počinje s radom.

– Nije mi poznato. Imenovanja nisu do kraja provedena. Nedostaje jedan član imenovan od strane Ministarstva financija pa tijelo nije kompletirano. Očekuje sazivanje čim prođu zakonski rokovi.

Dok si bio županijski vijećnik stalno si upozoravao na problem sa sidrištima…

– Problem nije riješen. Započeto je rješavanje prije oko godine i pol dana sa studijom koja bi točno definirala veličinu i položaj sidrišta unutar SDŽ. Sukladno mojim informacijama, studija još nije gotova. Nisu problem sidrišta, problem je pristup gospodarenju tog prostora. Trenutno se gospodarilo tim prostorom tako da su zainteresirane strane izrađivale idejne projekte sukladno svojim željama. Izrađivale su akte na osnovu kojih su ishodovale lokacijsku dozvolu i kasnije koristile prostor bez da je županije kontrolira postupak i bez da je županija prethodno definirala namjenu i veličinu zahvata u prostor. Ono što očekujem da može riješiti problem je da sidrišta, koncesije za plaže itd imaju jasan kriterij da su dodijeljene, da se jasno zna prije raspisivanja natječaja što se dodjeljuje, pod kakvim uvjetima, da se je županija taj inicijator koji kaže “mi ćemo raspisati koncesiju tu i tu”, koja ima toliki obuhvat i značajke, da se nakon provedene koncesije mogu ocjenjivati ponude po kvaliteti i nekakvim drugim parametrima, te da će se gospodariti prostorom da se sidrišta ne mogu raditi jedno do drugog. To je odgovoran odnos prema prostoru. S porastom turizma pomorsko dobro je počelo biti “zabavno” jer jedinice lokalne samoupravezahtijevaju rješenja koja mogu donijeti novce. To puni državni proračun, puni županijske i gradske proračune i svi su na to blagonaklono gledali do trenutka kada se dogodila određena razina zasićenja da to više nije bilo održivo stanje.

Na kraju je komentirao značaj Pokreta otoka:

– Ta je udruga pružila ruku partnerstvu i rekla da želi sudjelovati, pomoći i raditi. Ne radi se samo aktivističkom pristupu već izraženoj želji da se radi. Pokazalo se da su namjere pokreta otoka da pogura stvari naprijed, da pruži svoje resurse da svima bude bolje! – zaključio je Bertolino.

Predsjednica Pokreta otoka, Maja Jurišić, zadovoljna je jučerašnjom odlukomŽupanije.

– Još početkom godine nisam mogla vjerovati da bi se takvo što moglo dogoditi. Promjena se dogodila s jedne strane jer je Pokret otoka bio dovoljno glasan, složan i jasan. S druge strane promjena se najviše osjetila u Splitsko-dalmatinskoj županiji zbog promjene bivšeg župana. Ne samo da su u Županiji “dali ruku”, nego im je doneseni Pravilnik bolji od samog Zakona, i to sam jučer rekla u Ministarstvu. Pravilnik Splitsko-dalmatinske županije trebao bi biti ogledni primjerak što bi trebale druge županije trebale napraviti na svome području. Uključivanje člana civilnog društva novost je i njima i nama, a nama i izazov u daljnjem radu. Jasno nam je da je to samo jedna ruka koja sama neće donijeti nekakvu promjenu, ali će sada sigurno biti sve pod povećalom i javnost će puno prije biti obaviještena o tome što se događa, na koji način i uvjerena sam da se odluke neće moći više donositi kao prije. Mislim da ni Županiji nije odgovaralo prethodno stanje, osobito na lokalnim razinama. Nitko ni na jednoj razini nije bio svjestan kaosa koji vlada i da smo, na neki način, svim otvorili oči. Narod nije bio svjestan toga kaosa, a sada se uvodi neka nova politika koja participativna i transparentna.

Upitali smo Juršić zašto su predložili upravo Marka Bertolina.

– Zato što je on najveći naš stručnjak. Ima iskustva u tome i smatramo ga osobom od povjerenja. Želim naglasiti da s naše strane neće sve ostati na njemu. Mislimo unutar Pokreta otoka osnovati Radnu skupinu koja će funkcionirati kao savjetodavno tijelo Marku – naglasila je Juršić.

Čogelja: Nisu se javile druge udruge

Privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, Stipe Čogelja, komentirao nam je uključivanje člana civilnog sektora iz redova Pokreta otoka u Vijeće za koncesije.

– Oni su poslali taj prijedlog i usvojen je. Nažalost, nismo imali drugih adekvatnih prijedloga od nijedne druge udruge. – rekao je kratko Čogelja.

vijeće

Foto: M. L.

IZVOR : dalmacija danas

Naslovna fotografija  : Pokret Otoka